To XVIII edycja konkursu „Wrocławska Magnolia” na najlepszą pracę magisterską, poświęconą zagadnieniom poprawy jakości życia wrocławian. Dolnośląska Szkoła Wyższa jako jedyna niepubliczna uczelnia z Wrocławia wzięła udział w tegorocznym konkursie. 

 

Konkurs „Wrocławska Magnolia” adresowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni (publicznych oraz niepublicznych), którzy w swoich pracach magisterskich podejmują tematykę poprawy szeroko rozumianej jakości życia wrocławian (ochrona środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, zagospodarowanie terenów zielonych). Wysokość nagrody pieniężnej dla laureatki I miejsca wyniosła 10 tys. zł. Pula nagród to w sumie 40 tysięcy złotych. 

 

W tegorocznym konkursie zgłoszonych zostało prawie 30 prac absolwentów z 10  wrocławskich uczelni (Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, ASP, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu  Medycznego, Akademii Muzycznej, Akademii Wychowania Fizycznego, Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych). Zwycięska praca tegorocznego konkursu napisana została przez absolwentkę z Politechniki Wrocławskiej i nosi tytuł: ” Koncepcja zarządzania wodami opadowymi”.  Dolnośląska Szkoła Wyższa była jedyną niepubliczną uczelnią, która zgłosiła prace swoich absolwentów do tegorocznego konkursu. 

 

Oto trzy prace trzech absolwentek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, które wzięły udział w XVIII edycji konkursu „Wrocławska Magnolia”. 


1. Praca magisterska p. Małgorzaty Szlęk [promotor dr hab. Elżbieta Siarkiewicz, prof. DSW] 
pt. „Mechanizmy radzenia sobie w obliczu choroby nowotworowej na podstawie programu oferowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego”

 

Wrocławski program dożywiania i opieki dietetycznej jako mechanizm wsparcia dla pacjentów, zwłaszcza przewlekle chorych – opieka, wsparcie, specjalistyczne doradztwo dla chorych i ich rodzin.

2. Praca magisterska p. Anny Czapran-Łęczyckiej [promotor prof. Edward Czapiewski] pt. ”Migracje zarobkowe Ukraińców a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia”


Miejskie programy edukacyjne o kulturze i języku ukraińskim, zarówno w szkołach, jak i w środowisku pracy, w tym program upowszechniający rolę migrantów dla lokalnej gospodarki, a także badanie w kierunku rozpoznania możliwości adaptacji, asymilacji i stałego zamieszkania pracujących Ukraińców we Wrocławiu.

3. Praca magisterska p. Moniki Hołyk [promotor dr hab. Tomasz Zarębski, prof. DSW] pt. „Stan zdrowia a poczucie szczęścia w opiniach pacjentów szpitala ortopedyczno-rehabilitacyjnego Vratislavia Medica im. Jana Pawła II.”
​​​​​​

Miejski program wsparcia i poprawy dobrostanu psychicznego pacjentów poprzez wdrożenie protokółu zachowań dla medyków, rehabilitantów i pracowników socjalnych, obejmujący także szkolenia w/w grup z zakresu psychologii zdrowia. Wykorzystanie formuł zdalnych, np. instruktażowych filmów na YouTube, nagranych przez studentkę pt. „Trening szczęścia” jako inspiracji wynikającej z badań przeprowadzanych przez nią do pracy mgr.

 

Konkurs  „Wrocławska Magnolia” przeprowadzany jest corocznie i jego celem jest wsparcie najzdolniejszych absolwentów wrocławskich uczelni. Nagradzając prace dyplomowe, miasto Wrocław docenia talent i rzetelną pracę zdolnych młodych ludzi, zachęcając ich tym samym do związania swojej przyszłości z Wrocławiem. Celem przyjętym przez organizatorów konkursu jest także popularyzacja i dążenie do praktycznego wykorzystania wyników najlepszych prac dyplomowych.

 

Wielu laureatów konkursu jest dziś naukowcami, przedsiębiorcami, którzy jednocześnie realizują swoje pasje życiowe. Tym samym udowadniają, że warto inwestować w talent. Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia. 

Czytaj więcej