Ukazała się książka pt. Biografia i badanie biografii (Tom VII) pod redakcją prof. zw. dr hab. Elżbiety Kowalskiej-Dubas (Uniwersytet Łódzki) i dr Anety Słowik (DSW), (Wyd. Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, 2020).

 

Publikacja zawiera artykuły polskich i frankofońskich uczonych zajmujących się badaniami biograficznymi i historią życia m.in tekst Prof. dra Pierra Dominicé (autora Uczyć się z życia, Wyd. AHE, Łódź 2006), Prof. dr Christine Delory-Momberger, Prof. dra Christopha Niewiadomskiego, Prof. dr Danielle Desmarais, Prof. dr Marie-Claude Bernard, Prof. dra Gastona Pineau, Prof. zw.dr hab. Elżbiety Kowalskiej-Dubas.


We wstępie książki można przeczytać:  Autorzy tekstów – ci, którzy praktykują od wielu lat, mistrzowie metody, albo ci, którzy jako młodzi badacze właśnie włączają się w ten sposób badań, zamyślają się nad tzw. metodą biograficzną z okazji setnej rocznicy wydania dzieła, które zapoczątkowało badania biograficzne w naukach społecznych i humanistycznych. Dziełem tym jest pięciotomowy The Polish peasant in Europe and in America. Monograph of an immigrant group wydany w latach 1918–1920 (Octagon, New York), w języku polskim opublikowany w 1976 roku przez Ludową Oficynę Wydawniczą w Warszawie pod tytułem: "Chłop polski w Europie i Ameryce". Autorami dzieła są Florian Znaniecki i William Thomas. 


Publikacja autorstwa Elżbiety Kowalskiej-Dubas i dr Anety Słowik zawiera  15 tekstów - są one szczególnie znaczące dla swoistego podsumowania dotychczasowych „osiągnięć” metody biograficznej, ukazania aktualnych pól i sposobów badania biografii oraz prognoz dla tego podejścia badawczego stosowanego w naukach społecznych i humanistycznych. 


Tłumaczenia tekstów z języka francuskiego na język polski dokonały: mgr Uta Hrehorowicz, mgr Małgorzata Sakwerda i dr Aneta Słowik.
 

Czytaj więcej