Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do dołączenia do programu Legii Akademickiej „Zostań podoficerem”, realizowanego w ramach ćwiczeń wojskowych. 

 

Moduł podoficerski składa się z dwóch części - teoretycznej, realizowanej w uczelni Szkoły Legii Akademickiej, oraz praktycznej - realizowanej w jednostce wojskowej lub centrach szkolenia.

 

WYMAGANIA:

  • status studenta
  • obywatelstwo polskie
  • niekaralność
  • status żołnierza rezerwy (złożona przysięga wojskowa)

 

Jak się zapisać:

1. Należy złożyć wniosek do koordynatora uczelni, uczestniczy w programie Legia Akademicka (wniosek znajdziesz na stronie WCR). Do wniosku dołącz:

  • kopię dokumentu tożsamości
  • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie
  • kopię innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  na maila: legiaakademicka@dsw.edu.pl

 

2. Po weryfikacji wniosków w uczelni, kandydat zostanie skierowany na część teoretyczną realizowaną w uczelni, która kończy się egzaminem.

 

3. Po ukończeniu części teoretycznej, kandydat powinien złożyć wniosek u koordynatora Szkoły Legii Akademickiej o przystąpienie do części praktycznej, która realizowana jest w wybranych jednostkach wojskowych (oraz udział w szkoleniu specjalistycznym z zakresu kryptologii i cyberbezpieczeństwa, Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej i innych (takich jak logistyka, łączność) - stosowanie do potrzeb Sił Zbrojnych RP.

 

4. Kandydat zostanie skierowany przez WCR na badania lekarskie, a następnie otrzyma kartę powołania.

 

5. Po ukończeniu modułu podoficerskiego i zdaniu egzaminu na podoficera, zainteresowani kandydaci, przystępują do szkolenia specjalistycznego (z zakresu wybranego podczas składania wniosku o część praktyczną w WCR).

 

Przypominamy, że szkolenie w szkołach Legii Akademickiej jest realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych.

 

Etapy szkolenia:

ETAP 1 ZOSTAŃ SZEREGOWYM - do 28 dni szkolenia w jednostkach wojskowych zakończonych przysięgą wojskową

 

ETAP 2 ZOSTAŃ PODOFICEREM - 15h w uczelni i 21 dni ćwiczeń wojskowych, dodatkowo 15 dni szkolenia specjalistycznego*

 

ETAP 3 ZOSTAŃ OFICEREM - 68 dni ćwiczeń w uczelni wojskowej i dodatkowo 15 dni szkolenia specjalistycznego*

 

*szkolenie specjalistyczne dla zainteresowanych, którzy pozytywnie ukończyli część teoretyczną programu i poddadzą się dodatkowej kwalifikacji


Projekt pn. „Legia Akademicka” realizowany jest na podstawie zawartego w dniu 12 stycznia 2023 r. porozumienia Ministra Obrony Narodowej z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni w Szkołach Legii Akademickiej. Projekt jest kontynuacją pilotażowego projektu o tej samej nazwie zapoczątkowanego w 2017 r.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  na maila: legiaakademicka@dsw.edu.pl

Czytaj więcej