Z radością informujemy, że pan Denys Sadovsky, student II/III roku DSW na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne uzyskał 9-miesięczne stypendium solidarnościowe w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego Miasta Wrocławia.

 

Komisja stypendialna wysoko oceniła aktywność pana Denysa w dziedzinie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, w tym wiedzę zdobywaną podczas wizyt studyjnych w Radzie Europy, Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, Światowej Organizacji Handlu i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, biur ONZ w Genewie, wysoką średnią ocen ze studiów, a także kompetencje językowe (ukraiński, polski, angielski, rosyjski). Doceniono zaangażowanie pana Denysa w pomoc udzielaną uchodźcom wojennym przez Fundację Ukraina z Wrocławia, pracę w charakterze wolontariusza w Instytucie Praw Migrantów tej fundacji.

 

Wrocławskie Centrum Akademickie wyjaśnia, że „stypendium jest przeznaczone dla studentów i doktorantów studiujących na wrocławskich uczelniach publicznych i niepublicznych, zarówno obywateli polskich, jak i obcokrajowców, którzy angażują się w działania na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie”. Więcej o programie: https://wca.wroc.pl/pierwsza-edycja-nowego-stypendium-solidarnosciowego 

Czytaj więcej