Szanowni Państwo, Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

zapraszamy na spotkania otwarte dotyczące roli formacji zbrojnych i służb w działaniach na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, które odbędą się w Auli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ul. Strzegomskiej 55 w dniach 4 marca (sobota) oraz 7 marca (wtorek) 2023 r. W ich trakcie będzie można się zapoznać ze specyfiką funkcjonowania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, możliwościami podjęcia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz zasadami funkcjonowania Legii Akademickiej.

 

Tematyka spotkań 4 marca 2023 r. w godz. 9:00-12:00:

  • 9:00-10:00 – „Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej - w trosce o bezpieczeństwo i ochronę ludności”.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to rodzaj Sił Zbrojnych RP - obok wojsk lądowych, sił powietrznych, wojsk specjalnych i marynarki wojennej. Stanowią one komplementarną część potencjału obronnego Polski. Służba w WOT umożliwia zachowanie balansu pomiędzy życiem prywatnym, zawodowym a służbą ojczyźnie.
Służbę w obszarze swojego miejsca zamieszkania pełnią zarówno żołnierze zawodowi, jak i żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej. Odbywa się ona rotacyjnie, podczas ćwiczeń i szkoleń wojskowych, ustalonych w harmonogramie oraz dyspozycyjnie.
W trakcie spotkania przedstawione zostaną zadania Wojsk Obrony Terytorialnej i ich znaczenie w strukturach bezpieczeństwa, sposoby rekrutacji do Brygady oraz na żołnierza zawodowego, a także profity płynące z pełnienia służby wojskowej.

 

 

  • 10.15-11.15 – „Przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni – służba w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości”.


Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości powstało 12 lipca 2022 r. i jego głównym zadaniem jest walka z cyberzagrożeniami. Stanowi także odpowiedź na stale rosnącą skalę cyberprzestępstw i pojawiające się nowe zagrożenia w sieci. Biuro dysponuje najnowocześniejszym sprzętem teleinformatycznym, dzięki czemu wykorzystuje w pełni możliwości informatyki śledczej. Współpracuje ono między innymi z NASK, CEPOL, CSIRT KNF, ZBP i innymi organizacjami policyjnymi i pozapolicyjnymi.
W trakcie spotkania przedstawiona zostanie struktura CBZC, jego zadania, warunki rekrutacji i profity płynące ze służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.

 

  • 9:00-12:00 – „Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów – Legia Akademicka” – stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji we Wrocławiu informujące na temat możliwości poszerzenia wiedzy,  umiejętności i kompetencji niezbędnych z punktu widzenia zapewniania bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz warunkach odbywania przeszkolenia.

Kolejne spotkania ze służbami odbędą się 7 marca 2023 r. (wtorek) w godz. 9:00-12:00 w Auli Uczelni przy ul Strzegomskiej 55:

  • 9:00-10:30 – „Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej - w trosce o bezpieczeństwo i ochronę ludności”.
  • 10.30-12.00 –  „Przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni – służba w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości”.
  • 9:00-12:00 – „Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów – Legia Akademicka”.

 

Czytaj więcej