Dolnośląska Szkoła Wyższa serdecznie zaprasza do udziału w
cyklu naukowych seminariów „Poza kulturową oczywistością”.

 

28 stycznia 2021 r.
g. 10:00-11:30

dr Justyna Kajta (UWr)
Zrozumieć nacjonalizm? O tożsamości
 i dyskursie polskiego ruchu nacjonalistycznego

 

Spotkanie zdalne w aplikacji MS TEAMS
rejestracja pod adresem: maria.sikorska@dsw.edu.pl

 

 

 

dr Justyna Kajta
doktor nauk społecznych (2017, UWr), socjolożka, badaczka, post-doc w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, sekretarz działającego w UWr Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza, sekretarz wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcji Socjologii Etniczności PTS. Do jej głównych zainteresowań naukowo-badawczych należą: nacjonalizm, ruchy społeczne, socjologia pogranicza, przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej oraz badania jakościowe, głównie metoda biograficzna i analiza dyskursu. Autorka książki: Młodzi radykalni? O tożsamości polskiego ruchu nacjonalistycznego i jego uczestników.
 

Czytaj więcej