Trzy prace magisterskie absolwentek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zostały zgłoszone do udziału w konkursie „WROCŁAWSKA MAGNOLIA”. Konkurs organizowany corocznie przez Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia (Wrocławskie Centrum Akademickie) skierowany jest do absolwentów i absolwentek wrocławskich uczelni publicznych i niepublicznych, których prace magisterskie dotyczą poprawy jakości życia wrocławian, ochrony środowiska i przyrody miasta, zagospodarowania terenów zielonych, ochrony zdrowia i życia człowieka. Dla laureatów/ek przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne. Każda uczelnia jest uprawniona do zgłoszenia 5 prac magisterskich za rok akademicki poprzedzający konkurs (obronionych do 30 września). Absolwenci/tki przygotowują krótkie prezentacje swoich prac wraz z pomysłem wdrożenia efektów badań do praktyki społeczno-gospodarczej. 

 

W tegorocznej edycji „Wrocławskiej Magnolii” Dolnośląską Szkołę Wyższa reprezentują:
•    mgr Beata Cudniewicz (kierunek studiów: Pedagogika, specjalność: Manager działań artystycznych i arteterapia), praca pt. Arteterapia w pracy z dzieckiem nadpobudliwym w wieku przedszkolnym, przygotowana pod kierunkiem dr hab. prof. DSW Marii Reut;
•    mgr Izabela Moroń (kierunek studiów: Pedagogika, specjalność: Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne), praca pt. „Kiedyś nie wytrzymam na wiosnę…” Praca asystenta rodziny w perspektywie teoretycznej i praktycznej. Studium indywidualnego przypadku, przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Dehnela;
•    mgr Karolina Zimoch-Dereś (kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe, specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji), praca pt. Bezpieczeństwo i ochrona przed zagrożeniami ujęć wody pitnej we Wrocławiu, przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Czapiewskiego. 

 

Serdecznie gratulujemy nominacji do udziału w konkursie! 

Życzymy powodzenia!

 

Więcej informacji na stronie: https://wca.wroc.pl/o-konkursie-wroclawska-magnolia

 

 

 

Czytaj więcej