Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem naszych wykładowców:

"Ocena realizacji psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych z okresu przed i po wprowadzeniu pilotażowych centrów zdrowia psychicznego w Polsce z wykorzystaniem wskaźników monitorujących."

 

"Chociażby w najważniejszym krajowym czasopiśmie naukowym „Psychiatria Polska” ukazało się już kilka publikacji dotyczących pilotażu. Interesującą analizę z wykorzystaniem kilkunastu wskaźników monitorujących przeprowadził zespół prof. Andrzeja Kiejny z Wrocławia. Porównano w niej okres 19 miesięcy przed i taki sam okres po rozpoczęciu pilotażu. We wnioskach wskazano, że badanie to w sposób jednoznaczny potwierdziło skuteczność pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego."

 

Kiejna, A., Zięba, M., Cichoń, E., Paciorek, S., Janus, J., Gondek, T. (2023). Ocena realizacji psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych z okresu przed i po wprowadzeniu pilotażowych centrów zdrowia psychicznego w Polsce z wykorzystaniem wskaźników monitorujących. Psychiatria Polska, 57(6), 1213-1229.

Link do artykułu

 

Czytaj więcej