Przewodniczący Rady Akademickiej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ma zaszczyt poinformować 
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Egona Strihavki


Temat dysertacji:
(De)Institucionalizace výchovné péče o ohrožené děti v České republice
(De) Instytucjonalizacja opieki wychowawczej nad dziećmi zagrożonymi w Czechach

 

Promotor:    doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Recenzenci:     prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
        doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

 

Obrona odbędzie się w formie zdalnej, przy użyciu aplikacji Microsoft Teams, 
w dniu 18 listopada 2020 roku, o godzinie 13.30.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: maria.sikorska@dsw.edu.pl


Egzemplarz rozprawy znajduje się w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.

Czytaj więcej