W dniu 16 grudnia 2022 roku odbyła się w DSW uroczystość wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.

 

Dyplom habilitacyjny odebrała dr hab. Katarzyna Gawlicz, prof. DSW, która uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie oceny ogólnej dorobku naukowego i przedstawionego dzieła habilitacyjnego pt: Szkoły demokratyczne w Polsce jako nowa alternatywa edukacyjna: konteksty społeczno-kulturowe, budowanie społeczności i uczenie się.

 

Dyplomy doktorskie odebrało 38 doktorów, którzy obronili rozprawy doktorskie w dyscyplinie pedagogika (30 Doktorów z Polski oraz 8 Doktorów z Czech).

Czytaj więcej