Boże Narodzenie 2022


Spokoju i wytchnienia, zatrzymania i refleksji, bliskości i ciepła. Niech świąteczny czas będzie źródłem sił, wytrwałości i pewności, że Nowy Rok przyniesie nam kolejne wspólne spotkania, działania i sukcesy.
 

dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW

Rektor

 

Krzysztof Kamiński

Kanclerz


Christmas 2022

Peace and respite, pause and reflection, closeness and warmth. Let the Christmas time be a source of strength, persistence, and certainty that the New Year will bring meetings, cooperation and success

With Warm Regards,

 

Sławomir Krzychała
Associate Professor
Rector of the University of Lower Silesia

 

Krzysztof Kamiński
Chancellor of the University of Lower Silesia

 

Czytaj więcej