20 listopada 2021 r. zakończył się drugi etap plebiscytu internetowego portalu pracy i aktywności 50+, czyli głosowanie drogą elektroniczną na zgłoszonych Kandydatów. Z przyjemnością zawiadamiamy, że wśród Osób Nominowanych w kategorii: Znani i Lubiani znajduje się prof. dr hab. Adam A. Zych z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Przestrzeń wiekowa Osób Nominowanych obejmuje 31 lat – od 52. do 83. roku życia, a nasz profesor znalazł się wśród znamienitych osobowości, takich jak: Artur Barciś, Ewa Błaszczyk-Janczarska, Siostra Małgorzata Chmielewska, Urszula Dudziak, Krystyna Janda, Jolanta Kwaśniewska czy Maciej Orłoś. Ogłoszenie wyników Plebiscytu przez Organizatora Plebiscytu nastąpi w dniu 1 grudnia 2021 r. Szersza informacja na stronie https://plebiscyt21.flexi.pl/.

We wrześniu 2021 r. wystartowała pierwsza edycja ogólnopolskiego plebiscytu 21 osób Flexi na XXI wiek. To wyjątkowe wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi na Pokolenie Flexi, a więc osoby 50+, które nadal wykazują się aktywnością w różnych dziedzinach życia, a poziom tego zaangażowania jest szczególny i ma wpływ na innych. Do plebiscytu został zgłoszony również profesor Adam A. Zych.

 

Organizator plebiscytu: portal Flexi.pl – praca i aktywność pragnie docenić osoby urodzone w XX wieku, które wprowadzają swoją wiedzą, twórczością, odważnymi działaniami, społeczeństwo w XXI wiek. Celem Plebiscytu „21 osób Flexi na XXI wiek” jest uświadomienie wszystkim, że pokolenie pięćdziesięciolatków, sześćdziesięciolatków i starszych, niezwykle mocno odcisnęło swój ślad we współczesnym świecie i wciąż jest gotowe by uczestniczyć w zmianach, wskazywać kierunki oraz dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

 Adam Alfred ZYCH
Prof. dr hab. Adam A. Zych (ur. 1945), psycholog i pedagog. Zajmuje się gerontologią społeczną, pedagogiką starzenia się i starości oraz leksykografią gerontologiczną, autor Leksykonu gerontologii i redaktor naukowy pierwszej w Polsce Encyklopedii starości, starzenia się i niepełnosprawności (5 t., 2017). Mimo 76 lat nadal pracuje zawodowo na stanowisku profesora w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, jest członkiem Wrocławskiej Rady Seniorów i Rady Ekspertów Instytutu Polityki Senioralnej w Warszawie.

 

Czytaj więcej