Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej już po raz trzeci potwierdziło jakość i zgodność z przepisami programu kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. To właśnie zapewnienie jakości kształcenia jest jednym z priorytetowych celów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, wpisanym w poszczególne procesy oraz misję i zadania naszej uczelni.


Uchwałą 509/2021 z 24 czerwca 2021 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej ponownie potwierdziło wysoką jakość kształcenia oraz zgodność z przepisami na kierunku bezpieczeństwo narodowe, prowadzonym na Wydziale Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Kierunek otrzymał już trzykrotnie pozytywną ocenę programową – w roku 2011, 2015 oraz 2021.


Polska Komisja Akredytacyjna doceniła przede wszystkim pragmatyczny wymiar programu kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, w którego opracowaniu uczestniczyli specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Uczelnia spełnia wszystkie wymagania niezbędne do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym, w tym m.in. programowe, kadrowe i organizacyjne. W raporcie z wizytacji wskazano także na dobre praktyki uczelni w zakresie skutecznego systemu motywacyjnego dot. wypełniania ankiet studenckich, opierającego się na rozwijaniu odpowiedzialności społecznej.


Sukces jest wyrazem wysokiej oceny pracy i zaangażowania kadry akademickiej i studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe. Dziękujemy za Wasze wsparcie.

 

 

Czytaj więcej