Studia to inwestycja która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać będąc studentem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych. Można również starać się o stypendia w konkursach takich jak: Konkurs Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na najlepszą pracę licencjacką, Stypendia POWER, konkurs dla studentów o stypendium Rektora Ambasador DSW.


Informujemy, że wnioski stypendialne będzie można wypełniać na platformie USOSweb od 09.10.2021r.  do 31.10.2021r. W roku akademickim 2021/2022 po zarejestrowaniu, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów można przesłać na adres mailowy stypendia@dsw.edu.pl lub dostarczyć do Działu Obsługi Finansowej Studenta ul. Strzegomska 55 pok.107a.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich DSW.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się bezpośrednio z Działem Obsługi Finansowej Studenta. 

 

Czytaj więcej