Trwa kolejna edycja Programu Stypendialnego Prezydenta Wrocławia dla Studentów i Doktorantów. Zachęcamy Studentów i Doktorantów z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej do udziału w Studenckim Programie Stypendialnym organizowanym przez Miasto Wrocław. 

 

Studenci DSW zainteresowani złożeniem wniosku o stypendium, proszeni są o kontakt z prof. Magdaleną Czubak-Koch (magdalena.czubak-koch@dsw.edu.pl). Doktorantów DSW uprzejmie prosimy o kontakt z dr hab. Pawłem Rudnickim (pawel.rudnicki@dsw.edu.pl). Poniżej szczegółowe informacje dotyczące Programu Stypendialnego Prezydenta Wrocławia. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie www i składania wniosków.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXII/479/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego, na mocy której realizowany jest program, o przyznanie stypendium mogą ubiegać się:


•    studenci I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia studiujący na uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych będący laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego;
•    studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na  uczelniach zagranicznych;
•    doktoranci, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia, studiujący we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych oraz w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie. Kandydaci powinni wykazać się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinach wiedzy, odpowiadających sześciu  kategoriom stypendialnym:
1.    stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
2.    stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych;
3.    stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
4.    stypendium im. Wincentego Stysia: w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
5.    stypendium im. Jerzego Grotowskiego: w zakresie sztuki;
6.    stypendium im. Jana Mozrzymasa: w zakresie badań interdyscyplinarnych.

 

Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Zobacz plakat.  

Czytaj więcej