Uniwersytet Dolnośląski DSW już 18 rok z rzędu jest numerem 1 wśród uczelni niepublicznych Dolnego Śląska, zgodnie z opublikowanym po raz 24. Rankingiem Szkół Wyższych Perspektywy 2023. W tym roku nasza uczelnia zajęła też 10. miejsce w zestawieniu najlepszych uczelni niepublicznych z całego kraju

 

Po raz 18. na topie! Pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku wśród uczelni niepublicznych w rankingu Perspektyw jest ważnym wyróżnieniem dla naszego uniwersytetu. Uczelnia w tegorocznym rankingu, zajęła również 10. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.

 

Ranking przygotowała Fundacja Edukacyjna "Perspektywy". Ranking obejmuje Uczelnie Akademickie, Uczelnie Niepubliczne i Publiczne Uczelnie Zawodowe. Ocenione zostały również 74 kierunki studiów spośród wszystkich polskich uczelni. Ranking ten jest pierwszym opublikowanym z uwzględnieniem wyników ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021. Uwzględnia on 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów:

  • Prestiż,
  • Absolwenci na rynku pracy,
  • Potencjał naukowy,
  • Innowacyjność,
  • Efektywność naukowa,
  • Warunki kształcenia,
  • Umiędzynarodowienie.

 

W przypadku uczelni niepublicznych ważnym kryterium oceny był również praktyczny charakter prowadzonych studiów.

 

Uniwersytet Dolnośląski DSW, wcześniej Dolnośląska Szkoła Wyższa, to uczelnia, która działa już 26 lat. 3 kwietnia 2023 roku, dzięki wysokim wynikom ewaluacji jakości działalności naukowej Federacji Naukowej WSB-DSW i zdobyciu wysokich ocen w aż 8 dyscyplinach zostaliśmy uniwersytetem, czego konsekwencją jest nowa nazwa.

 

Na przestrzeni lat rozwijano i udoskonalano ofertę studiów i obecnie uczelnia posiada ofertę liczącą sobie 15 kierunków studiów licencjackich, 9 kierunków studiów magisterskich uzupełniających, 3 kierunki studiów jednolitych magisterskich oraz ponad 100 kierunków studiów podyplomowych. Wśród nauczanych dziedzin znajdują się m.in. pedagogika, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, human resources, dziennikarstwo, geodezja, dietetyka, kosmetologia, zarządzanie, media design, informatyka oraz projektowanie gier video.

 

Autorskie, innowacyjne programy kształcenia realizowane na naszym uniwersytecie, szczególnie te z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zdobyły ogólnopolskie uznanie i były wielokrotnie nagradzane, m.in. w konkursach ministerstwa nauki i szkolnictwa Wyższego oraz zagranicznej instytucji Forum on Education Abroad.

 

 

Czytaj więcej