Konferencja otwierająca realizację projektu Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Sycowie, miała miejsce 18 listopada 2020 r. w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Wydarzenie zostało zrealizowane w formule online.

Konferencja otwierająca projekt to wydarzenie, które rozpoczyna  dwuletni program działań na wielu płaszczyznach. 

 

Projekt Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Sycowie realizowany jest w okresie od 1.07.2020 - 30.06.2022 r.  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Liderem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie, która do realizacji zaprosiła Dolnośląską Szkołę Wyższą jako partnera – eksperta, posiadającą doświadczenie w kształceniu obecnych i przyszłych nauczycieli w Polsce.


 

Konferencja otwierająca (z 18 listopada 2020 r.) skierowana została do nauczycieli szkół realizujących projekt pt. „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie”.

 

 

Tematem konferencji było 5 obszarów nauczania tj. języki obce, IT, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze oraz dodatkowym bardzo istotnym tematem będzie edukacja włączająca. 

 

 

Ramowy program konferencji

10.00 – 10.30

Powitanie uczestników

              - Rektor DSW - prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz
              - Kanclerz DSW – mgr Krzysztof Kamiński

- Dyrektor SP nr 1 – mgr Jolanta Trela

10:45 - 11.00

Informacja o projekcie: Dyrektor SP nr 1 – mgr Jolanta Trela

11.00 – 11.30

 

Wykład otwierający konferencje

Dziekan WSS - prof. DSW dr Joanna Minta 

11:30 - 11:45

Przerwa

 

Wystąpienia prelegentów

11:45 – 12:00

Obszar języków obcych 

tytuł wystąpienia: „Are You a Dreamer? Dream in English!”

dr Barbara Muszyńska     

12:00 - 12:15

Obszar IT
tytuł wystąpienia: „Modelowe nauczanie zdalne w czasie pandemii”

mgr inż. Stanisław Lota DSW

12:15 - 12:30

Obszar przedmiotów ścisłe
tytuł wystąpienia: „Tworzenie trójwymiarowych modeli budynków, miast i krajobrazu metodami fotogrametrii dronowej, lotniczej i satelitarnej”

prof. dr hab. inż. Edward Osada

12:30 - 12:45

Obszar nauki przyrodnicze 
tytuł wystąpienia: „Jak prowadzić zajęcia z edukacji społeczno-przyrodniczej – o metodach i celach nauczania tego przedmiotu”

dr Joanna Mysiakowska

 

12:45 - 13:00

Inkluzja/edukacja włączająca
tytuł wystąpienia
Uczeń z niepełnosprawnością w systemie edukacji”

dr Dariusz Rutkowski

13:00 – 13:30

Dyskusja panelowa – Moderator dr Agnieszka Zembrzuska

13:30 – 14:00

Podsumowanie - Zakończenie konferencji dr Barbara Kutrowska

 

Konferencja będzie początkiem wspólnych działań Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, szkoły wiodącej i szkół współpracujących oraz instytucji służących wspieraniu procesu uczenia się nauczycieli i studentów, w których przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii poznawanej podczas studiów, a już pracujący – doskonalić swój warsztat pracy i dzielić się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami.


W wyniku realizacji projektu powstanie Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń dla województwa dolnośląskiego jako wzorcowa placówka w skali kraju, wspierająca w codziennej pracy obecnych i przyszłych nauczycieli. Dolnośląską Szkołę Ćwiczeń utworzy Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie.

 


 

Czytaj więcej