Szanowni Państwo,

W dniu 8 września 2022 roku odbędzie się Konferencja SIODO.

Szczegóły znajdują się poniżej.

Rejestracja do wydarzenia rusza z początkiem lipca 2022 r.

 

Program konferencji

 

K O N F E R E N C J A      S I O D O
D E D Y K O W A N A     D Y R E K T O R O M     P L A C Ó W E K     O Ś W I A T O W Y C H
"NOWY ROK SZKOLNY - NOWE WYZWANIA"

 
Panel I – Nowelizacje


1.    Ustawowe zmiany nauki zdalnej - nowe zapisy statutowe - Daria Bartnicka Członkini SIODO

 • co ulega zmianie w przepisach wewnętrznych
 • jakie zapisy umieścić w statucie
 • kto i za co odpowiada


2.    Nowe warunki pracy zdalnej w świetle nowelizacji Kodeksu Pracy - Piotr Górny r. pr., specjalista prawa pracy

 • zakres zmian ustawowych
 • podział ról i odpowiedzilanych za projekt i wdrożenie regulaminu
 • uzgodnienia z organizacją związkową regulaminu pracy zdalnej


3.    Rada Rodziców - autonomiczny administrator - Jarosław Feliński Prezes SIODO

 • zadania Rady i jej odpowiedzialność
 • regulamin i opłaty
 • współpraca Rady z dyrektorem

 
Panel II - Bezpieczeństwo Informacji Na Gruncie Oświaty (BINGO)


4.    45 minut o cyberprzemocy w EDB, czy to wystarczy? – Dawid Czerw Członek Zarządu SIODO

 • czym jest cyberprzemoc i inne zjawiska
 • jak uregulować korzystanie z cyberurządzeń
 • kto ma uczyć i o czym w cyberświecie


5.    Zjawiska zagrażające poszanowaniu prywatności w roku szkolnym - Bogdanna Krupińska Skarbnik SIODO

 • zagrożenia związane z profilowaniem użytkownika w sieci
 • algorytmy aplikacji - jak działają
 • TikTok, Facebook i suflowanie treści

 

6.    Naruszenie dóbr osobistych przez młodzież i dzieci w sieci, kto ponosi odpowiedzialność? - Jarosław Feliński Prezes SIODO

 • prywatność, wizerunek, dane osobowe i dobra osobiste w przepisach
 • zezwolenie a zgoda, w czym tkwi różnica – „szał publikacji w sieci”
 • odpowiedzialność, małoletni, nieletni, młodociany - czy rodzice odpowiadają za rozpowszechnienie wizerunku i naruszenie dóbr osobistych

 
Patronat
 
08.09.2022
GODZ.  10:00-14:00
 

 

 

Czytaj więcej