Dnia 20 października 2022 r. w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023, połączona z celebrowaniem jubileuszu ćwierćwiecza uczelni. Jej wkład w rozwój akademickiej mapy Wrocławia i Dolnego Śląska został doceniony listem gratulacyjnym od Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, który podkreślił m.in. utrzymującą się od wielu lat wysoką pozycję DSW w ogólnopolskim rankingu uczelni niepublicznych Perspektywy .


W czasie wystąpienia inauguracyjnego rektor dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW, wskazał, na wysokie wyniki tegorocznej ewaluacji naukowej, jakie zdobyła w tym roku Dolnośląska Szkoła Wyższa. Uczelnia uzyskała najwyższą kategorię A w dwóch dyscyplinach: pedagogice oraz naukach o komunikacji społecznej i mediach, a w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW łącznie w 6 dyscyplinach . Potwierdza to mocny status akademicki DSW wśród polskich uczelni publicznych i niepublicznych.


Na wydarzeniu z ramienia miasta obecni byli dr Jacek Ossowski Sekretarz Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Wrocławia oraz Monika Sochacka, Zastępczyni Dyrektora Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, przedstawicielka Wrocławskiego Centrum Akademickiego. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele Wyższych Szkół Bankowych oraz Federacji Naukowej WSB-DSW.


Podczas uroczystości wręczano nagrody dla studentów i absolwentów DSW za ich osiągnięcia naukowe i projektowe, udział w konkursach oraz zaangażowanie społeczne. W nawiązaniu do nowo otwartego kierunku studiów Zarządzanie, wykład inauguracyjny, wygłoszony przez dr hab. Andrzeja Brzezińskiego, prof. DSW, dotyczył edukacji ekonomicznej w obliczu wyzwań organizacyjnych przedsiębiorstw w turbulentnych czasach. Na zakończeniu wydarzenia wystawiony został fragment spektaklu przygotowany przez działający w DSW od prawie 10 lat Teatr Akademicki Aula.


Dolnośląska Szkoła Wyższa została założona w 1997 r., a w 2022 r. w jej murach kształci się ponad 7 tys. studentów i słuchaczy na 27 kierunkach studiów na poziomie licencjatu, magisterskim oraz studiach doktoranckich i podyplomowych. Uczelnia jest członkiem pierwszej w Polsce Federacji Naukowej WSB-DSW.

Czytaj więcej