W związku z realizacją projektu „Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej” zapraszamy na konferencję poświęconą prezentacji założeń oraz wstępnych wyników prac analitycznych nad diagnozą uwarunkowań rozwoju edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku.

 

 

Termin: 30.11.2022
Miejsce: Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55.


Formularz zapisów

 

Program konferencji

 

Celem głównym projektu jest wypracowanie założeń Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej przez dokonanie szeregu analiz rozwiązań strategicznych w państwach UE i OECD uwarunkowań społeczno-gospodarczych funkcjonowania edukacji zawodowej  w Polsce i na Dolnym Śląsku oraz w oparciu  o dialog z kluczowymi interesariuszami edukacji zawodowej w Regionie.


Projekt realizowany jest w partnerstwie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (Lider projektu) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.


Podczas spotkania zaprezentujemy kluczowe informacje na temat uwarunkowań rozwoju edukacji zawodowej oraz przedstawimy plan dalszych prac nad wypracowaniem założeń do Dolnośląskiej Strategii Edukacji Zawodowej.


Zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych, instytucji oświatowych, instytucji rynku pracy i innych zainteresowanych rozwojem edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku. Spotkanie podczas konferencji traktujemy jako zaproszenie do współpracy w dalszych etapach projektu.

Czytaj więcej