Koło Naukowe Human Resources & Coaching patronuje Jubileuszowej X Dolnośląskiej Konferencji Forum HR we Wrocławiu. To duże wyróżnienie dla działającego od dwóch lat koła studenckiego z DSW. To również dowód uznania organizatorów dla aktywności naszych Studentów.

 

Cenione wydarzenia branżowe przyciągają profesjonalistów związanych z obszarem human resources i osoby związane z employer brandingiem. Jednym z takich mocnych punktów na HR-owej mapie aktywności jest Dolnośląskie Forum HR, konferencja o zasięgu ogólnopolskim, odbywająca się we Wrocławiu.

- Zaproszenie na Forum HR i propozycja patronowania wydarzeniu to dla nas ogromne wyróżnienie – mówi Sylwia Stacherska, studentka studiów magisterskich na kierunku Human Resources i Coaching oraz osoba odpowiedzialna za komunikację w KN. – Traktujemy to jako uznanie naszego zaangażowania w zdobywaniu wiedzy HR-owej. Tym milsze, że wypływające od profesjonalistów i ekspertów z branży.

 

Jak podkreślają Studenci aktywnie działający w KN Human Resources & Coaching, uczestnictwo w Konferencji to dla nich fantastyczna okazja do zgłębienia wiedzy w zakresie HR, wymiany doświadczeń oraz networkingu w środowisku branżowym. Dolnośląskie Forum HR funkcjonuje już bowiem od dziesięciu lat. Jest to największa inicjatywa społeczna branży HR w Polsce, organizowana rokrocznie. Tegoroczne Forum skupi się na obecnych wyzwaniach, które rynek pracy stawia przed firmami: problemach z pozyskiwaniem i utrzymywaniem pracowników, sytuacją pandemii i postpandemii. Będzie inspirować do tego, jak radzić sobie z kryzysem managerskim wynikającym z multipokoleniowości pracowników, zwiększonej fluktuacji kadr, spadku zaangażowania pracowników i zwiększenia oczekiwań dotyczących indywidualizacji benefitów motywacyjnych. Podpowie rozwiązania związane z rzetelnym stosowaniem metody AC/DC do diagnozy kompetencji pracowników.

 

- Jest to wydarzenie adresowane zarówno dla HR Business Partnerów i HR Managerów, dyrektorów HR, Learning & Development Managerów, jak i szeroko rozumianych specjalistów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, trenerów, rekruterów, ekspertów w zakresie komunikacji – dodaje S. Stacherska. – Tym bardziej cieszy nas, jako młodych adeptów sztuki HR-owej zaproszenie do patronowania tak szacownemu gronu.

Współorganizatorem konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody Assessment Center/Development Center, które certyfikowało liczne grono Studentów HRiC z zakresu metody AC/DC. Studenci zdobyli bowiem fundusze na kurs AC/DC w ramach Akademii Umiejętności DSW.

 

Konferencja odbędzie się 25 maja 2022 roku, w godz. 9.00-17.00 w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przy ul. Kamiennej 43.

 

Więcej informacji: https://www.dfhr.pl/konferencja-dfhr/ 

 

Czytaj więcej