Miło nam poinformować, że w dniu 26 czerwca 2020 r. Rada Dyscyplin Naukowych Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Wrocławskiego nadała Pani dr Helenie Wyligale z Kolegium Nauk o Administracji, Bezpieczeństwie i Technicznych naszej uczelni stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji.

 

Podstawą nadania stopnia dr hab. było osiągnięcie naukowe w postaci cyklu publikacji pt.: „Ochrona środowiska w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec”.

 

 

Serdecznie gratulujemy i życzmy kolejnych sukcesów naukowych!

Czytaj więcej