Z wielką radością i dumą chcemy zawiadomić całą społeczność akademicką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, że w XIX konkursie „WROCŁAWSKA MAGNOLIA” na najlepsze prace magisterskie obronione na wrocławskich uczelniach w roku akademickim 2020/2021 absolwenci naszego wydziału zdobyli aż dwa wyróżnienia! 

 

  • mgr Wojciech Jarosz, absolwent kierunku Media kreatywne, został wyróżniony za pracę magisterską pt. "Grafika 3D w edukacji dzieci i młodzieży", którą przygotował pod kierunkiem dr Szymona Makucha. Praca przedstawia innowacyjną koncepcję kreatywnych zajęć z grafiki dla dzieci, młodzieży i nauczycieli, z wykorzystaniem najnowszych technologii - druku 3D oraz Virtual Reality (VR). Pokazuje, w jaki sposób zniwelować lukę kompetencyjną, „oswoić” technologie, aby w przyszłości móc antycypować otaczające nas procesy społeczno-gospodarcze i poprawiać jakość życia.

          

 

  • mgr Marta Kirpa, absolwentka Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, została wyróżniona za pracę magisterską pt. „Dziecko z cukrzycą w grupie przedszkolnej. Studium przypadku”, przygotowaną pod kierunkiem prof. DSW dr hab. Jolanty Zwiernik. Praca przestawia dojrzałe studium praktyczne dotyczące modelowego rozwiązania organizacyjnego w zakresie problemu wykluczania z edukacji przedszkolnej dzieci chorych na cukrzycę. Ukazuje sposób przezwyciężenia barier mentalnych i administracyjnych, stawiając w centrum dobrostan dziecka, umożliwiając tym samym, mimo ograniczeń zdrowotnych, jego włączenie do procesu edukacyjnego.

         

 

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia pani mgr Marcie Kirpie i panu magr Wojciechowi Jaroszowi oraz ich promotorom. Jesteśmy dumni z tego sukcesu!

 

W konkursie brało udział 24 absolwentów z różnych uczelni Wrocławia. Pierwsze miejsce przyznano pracy przygotowanej na Politechnice Wrocławskiej dotyczącej innowacyjnej metody zagospodarowania piany z osadów we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Dwa kolejne miejsca przyznano absolwentkom Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta za projekt obiektów wspomagających funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami w spektrum autyzmu oraz za projekt mebla – pomocnika wstawania - dla osób starszych. Czwarte miejsce zdobyła praca z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu poświęcona diagnostyce raka pęcherza moczowego. Pełna lista laureatów jest do pobrania pod linkiem.

 

Laureaci konkursu – absolwenci DSW - otrzymają nagrody pieniężne w wys. 4000 zł. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w 2 połowie czerwca 2022 r.

 

Więcej informacji o konkursie „WROCŁAWSKA MAGNOLIA” na stronie.

Czytaj więcej