Po raz 23. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Od 17 lat Dolnośląska Szkoła Wyższa jest numerem 1 na Dolnym Śląsku wśród uczelni niepublicznych. W tym roku uczelnia zajęła też 9. miejsce w Polsce w zestawieniu uczelni niepublicznych. 

 

Po raz 17. na szczycie! Pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku wśród uczelni niepublicznych w rankingu Perspektyw jest ważnym wyróżnieniem dla Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Uczelnia w tegorocznym rankingu, zajęła również 9. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.

 

Ranking przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Ranking obejmuje Uczelnie Akademickie, Uczelnie Niepubliczne i Publiczne Uczelnie Zawodowe. Ocenione zostały również 73 grupy kierunków studiów spośród wszystkich polskich uczelni.

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa to uczelnia, która działa już 25 lat. Na przestrzeni lat rozwijano i udoskonalano ofertę studiów i obecnie uczelnia posiada ofertę liczącą sobie 14 kierunków studiów licencjackich, 10 kierunków studiów magisterskich uzupełniających, 3 kierunki studiów jednolitych magisterskich oraz ponad 97 kierunków studiów podyplomowych. Wśród nauczanych dziedzin znajdują się m.in. pedagogika, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, human resources, dziennikarstwo, geodezja, dietetyka, kosmetologia, zarządzanie, media design, informatyka oraz projektowanie gier video.

 

Autorskie, innowacyjne programy kształcenia realizowane na terenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej szczególnie te z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zdobyły ogólnopolskie uznanie i były wielokrotnie nagradzane, m.in. w konkursach ministerstwa nauki i szkolnictwa Wyższego oraz zagranicznej instytucji Forum on Education Abroad.

 

Czytaj więcej