Po raz 21. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Od 16 lat Dolnośląska Szkoła Wyższa jest numerem 1 na Dolnym Śląsku wśród uczelni niepublicznych. W tym roku uczelnia zajęła też 8 miejsce w Polsce w zestawieniu uczelni niepublicznych. 

 

Pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku wśród uczelni niepublicznych w rankingu Perspektyw jest ważnym wyróżnieniem dla Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Uczelnia w tegorocznym rankingu, zajęła również 8. miejsce wśród najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce, rok temu była na 11. pozycji. 

 

Ranking przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy, która ściśle współpracowała z kapitułą, kierowaną przez prof. Michała Kleibera. Ranking obejmuje Uczelnie Akademickie, Uczelnie Niepubliczne i Publiczne Uczelnie Zawodowe. Przygotowany został także ranking 71 kierunków studiów. 

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa to uczelnia, która działa już 24 lata. Na przestrzeni lat rozwijano i udoskonalano ofertę studiów. Do wyboru jest niemal 30 kierunków na studiach wyższych oraz ponad 70 na studiach podyplomowych. Obecnie na uczelni kształci się prawie 5000 studentów na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich oraz studiach podyplomowych. Naszą uczelnię ukończyło do tej pory ponad 35 800 studentów.  

 

Uczelnia posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego z nauk społecznych w dyscyplinach: pedagogika i nauka o komunikacji społecznej i mediach. Do tej pory wypromowano ponad 94 doktorów i 21 doktorów habilitowanych.

 

Autorskie, innowacyjne programy kształcenia realizowane na terenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej szczególnie te z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zdobyły ogólnopolskie uznanie i były wielokrotnie nagradzane, m.in. w konkursach ministerstwa nauki i szkolnictwa Wyższego oraz zagranicznej instytucji Forum on Education Abroad. Naukowcy z uczelni biorą udział w ponad 70 projektach badawczych i rozwojowych, w tym 17 międzynarodowych. Poza tym zrealizowano ponad 170 konferencji naukowych i 233 seminaria naukowe.
 

Czytaj więcej