Zapraszamy do korzystania z zasobów nowej Biblioteki Cyfrowej Wyższe Szkoły Bankowe  i Dolnośląska Szkoła Wyższa!

 

Aby otworzyć Bibliotekę Cyfrową kliknij TUTAJ.

 

Biblioteka Cyfrowa WSB została powołana z inicjatywy bibliotekarzy Grupy WSB w 2013 r. W 2020 roku została rozbudowana i przekształcona na Bibliotekę Cyfrową Wyższych Szkół Bankowych i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (BC WSB-DSW).


Podstawowym celem BC WSB-DSW jest stworzenie dostępu do zasobów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych Wyższych Szkół Bankowych i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


Zasób Biblioteki tworzą kolekcje czasopism, monografii, materiałów dydaktycznych.
Wszystkie materiały publikowane w BC WSB-DSW mają uregulowany status prawny. Dostęp do części zbiorów może być ograniczony zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.


Biblioteka Cyfrowa jest to platforma, przez którą udostępniamy w chwili obecnej cyfrowe wersje publikacji naszych pracowników, głównie z czasopism wydawanych przez poszczególne Szkoły (Zeszyty Naukowe, Roczniki, itp.) oraz monografie. Treści udostępniane są bezpłatnie w sieci za pomocą specjalistycznego oprogramowania do tworzenia biblioteki cyfrowej i zarządzania nią, dLibra. Oprogramowanie zostało zakupione przez WSB we Wrocławiu (z projektu) i zainstalowane na lokalnym serwerze, natomiast uprawnienia do publikowania na platformie Biblioteki Cyfrowej WSB otrzymali wyznaczeni bibliotekarze z poszczególnych Szkół.


W zasobach BC znajduje się obecnie 1 989 publikacji. Z dostępu do tych treści będą korzystać między innymi pracownicy naukowi i dydaktyczni oraz studenci (znaczna liczba publikacji to pozycje z literatury zalecanej w ramach poszczególnych przedmiotów). Funkcjonalność dLibry daje możliwość przechowywania i udostępniania online obiektów cyfrowych w dowolnym formacie (m.in. wieloplikowe strony HTML, dokumenty PDF, JPG, DjVu, MS Office, OpenOffice, nagrania audio, video). dLibra daje także m.in.: możliwość pobierania wszystkich materiałów (można też ograniczyć dla grup dokumentów lub użytkowników), posiada funkcjonalność wyszukiwania obiektów cyfrowych w poszczególnych elementach metadanych, w całym opisie i w tekście obiektów cyfrowych przy pomocy operatorów logicznych (dla uczelni  może to być też wyszukiwanie po kierunkach, ewentualnie przedmiotach, słowach kluczach - zależy od opisu danego obiektu lub całej kolekcji), funkcjonalność tworzenia publikacji planowanych - tzw. bufor self-archiving (użytkownik z prawami do publikowania umieszcza tu obiekt, ale dopiero osoba z uprawnieniami redaktora go publikuje - po sprawdzeniu poprawności).


Jeśli chodzi o użytkownika to dLibra posiada funkcjonalność rejestracji (logowania) użytkowników; sposób logowania: przez interfejs WWW (można połączyć ze zintegrowanym systemem logowania uczelni). Interfejs użytkownika dla wszystkich grup użytkowników końcowych jest dostępny w języku polskim i w języku angielskim, przy czym każdy z użytkowników ma możliwość dokonania wyboru wersji językowej.
Korzyści:

 

 

  • Platforma może spełniać dwie funkcje jednocześnie - biblioteki cyfrowej (czyli udostępnianie dokumentów online na zasadzie Open Acces np. publikacje naukowe) oraz repozytorium (czyli naszej platformy z materiałami edukacyjnymi). Wszystko można połączyć ustawiając odpowiednio prawa dla grup użytkowników oraz typów dokumentów/obiektów,
  • Możliwość zintegrowania z centralnym katalogiem bibliotecznym - umożliwiłoby to wyszukanie materiałów przez katalog - tak jak książki czy czasopisma (logowanie byłoby wtedy przez system biblioteczny, co dawałoby informacje - kto, kiedy i co pobierał), Taką możliwość daje funkcjonalność kontroli dostępu do repozytorium na podstawie adresów IP komputerów,
  • Wszystkie materiały dydaktyczne/publikacje naukowe będą w jednym miejscu, a wyszukiwanie przez katalog biblioteczny umożliwi przy okazji wykorzystanie eKsięgozbioru bibliotecznego i da nieporównywalnie większy zasięg (dostępność z każdego miejsca na świecie poprzez sieć),
  • Wszystkie dokumenty zgromadzone w ramach chmury, nie zabierałbym miejsca na serwerach.


Po ponad 7 latach funkcjonowania pojawiła się konieczność zaktualizowania używanego oprogramowania do najnowszej wersji, spełniającej obecne wymogi i standardy WWW. Twórcą i dystrybutorem oprogramowania od początku jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (zwane dalej PCSS).


Biblioteka Cyfrowa WSB-DSW oficjalnie została otwarta 25 października 2021 w dostępie Open Access.

Czytaj więcej