Pięć prac dyplomowych obronionych w Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w 2022 r. zostało zgłoszonych przez władze uczelni do udziału w tegorocznych konkursach na najlepsze prace magisterskie. 

 

Do konkursu „Wrocławska Magnolia” dla absolwentów wrocławskich uczelni publicznych i niepublicznych, nominowane zostały prace magisterskie: 

  • Pana magistra Kacpra Krzyżosiaka z kierunku HR i Coaching, specjalność: HR Manager – praca pt. Specyfika pracy w samorządzie w opiniach pracowników oraz klientów urzędu, przygotowana pod kierunkiem dr Agnieszki Piaseckiej – Robak;  
  • Pani magister Pauliny Kucharczyk z kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, specjalność: Zarządzanie Systemami Bezpieczeństwa – praca pt. Dostosowanie miasta Wrocławia do funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnościami, przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Mickiewicza.

Natomiast do konkursu na najlepsze prace dyplomowe Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego z siedzibą w Krakowie skierowane zostały trzy wyróżniające się prace magisterskie przygotowane w 2022 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Mickiewicza na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, specjalność Zarządzanie systemami bezpieczeństwa:

  • mgr Kornel Kańtoch, praca pt. Wpływ inżynierii społecznej na bezpieczeństwo Polski w czasie pandemii SARS Covid-2 w latach 2019-2021,
  • mgr Tomasz Kuśmierczyk, praca pt. Ocena przygotowania mieszkańców Dolnego Śląska do zachowania się w razie wystąpienia aktu terroru,
  • mgr Karolina Smolarz, praca pt. Tożsamość śląska jako determinant poczucia bezpieczeństwa kulturowego Górnego Śląska.

 

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia!
 

Czytaj więcej