Przewodniczący Rady Akademickiej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ma zaszczyt poinformować o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Beaty Telatyńskiej.

 

Temat dysertacji:
Możliwości i przeszkody w kształceniu zawodowym osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  Uczeń z dysleksją w technikum.


Promotor:    prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
Recenzenci:     prof. Hana Cervinkova
        dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. AP
        dr hab. Mariola Wolan-Nowakowska, prof. APS

 

Obrona odbędzie się w formie zdalnej, przy użyciu aplikacji Microsoft Teams, w dniu 20 kwietnia 2021 roku, o godzinie 10.30.

 

Egzemplarz rozprawy znajduje się w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.

Czytaj więcej