Seminarium naukowe „Poza kulturową oczywistością”


15 kwietnia 2021 r.
godz. 10:00-11:30
Iwona Chmura-Rutkowska
(Nie)widzialne granice – różnice i nierówności
w doświadczaniu codzienności szkolnej przez dziewczęta i chłopców

 

Dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, prof. UAM pedagożka, socjolożka. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . Naukowo zajmuje się krytyczną analizą codzienności w instytucjach edukacyjnych: w jej jawnym i ukrytym aspekcie, funkcjami i skutkami oraz mechanizmami wykluczającymi i reprodukującymi nierówności społeczne. Interesuje się problemem psychologicznych i społecznych mechanizmów oraz skutków treningu i praktyk wzmacniających stereotypy związane z płcią. Autorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania(się) tożsamości płciowej, problemu przemocy ze względu na płeć oraz krytycznych analiz dyskursu kobiecości i męskości w kulturze popularnej, programach szkolnych i potocznych narracjach. Współautorka i współredaktorka książek (m.in.): Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum z E. Głowacką Sobiech i I. Skórzyńską, Poznań 2015), „Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport . Tom 1-1" (red. z M. Dudą, M. Mazurek, A. Sołtysiak Łuczak, Warszawa 2016) 2016), Być dziewczyną być chłopakiem i przetrwać . Płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży, Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego , Zespołu Pedagogiki Młodzieży oraz Sekcji Pedagogiki Krytycznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN , Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM i zespołu projektu „Gdy Nauka jest Kobietą UAM”. Opiekunka Koła Naukowego Edukacji Równościowej „Emancypacja”.

 

 

Spotkanie zdalne w aplikacji MS TEAMS rejestracja pod adresem: maria.sikorska@dsw.edu.pl

 

 

Czytaj więcej