Nasza uczelnia ma już 24 lata! Jej historia zaczęła się 1997 roku. Założycielami byli członkowie regionalnego, wrocławskiego oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Uczelnia ich marzeń była inna niż te, które znali. Otwarta, pozwalająca na realizowanie pasji naukowych, tworząca wspólnotę wykładowców i studentów, przyjazna i z ambicjami.

Zobacz kalendarium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

 

W następnych latach marzenia zmienili w prężnie rozwijający się ośrodek edukacyjny, który ma stałe i ważne miejsce na Dolnym Śląsku, a od wielu lat zajmujemy najlepsze miejsce wśród uczelni niepublicznych. W rankingu „Perspektywy” 2021, jesteśmy numerem 1 na Dolnym Śląsku!

 

Poznaj więcej naszych osiągnięć.

Na przestrzeni lat rozwijaliśmy i udoskonalaliśmy ofertę. Możemy się pochwalić się licznymi nagrodami i prestiżowymi certyfikatami, które są naszym wyróżnikiem.

 

Sami nie możemy uwierzyć w to, że podczas pierwszej rekrutacji przyjęliśmy nieco ponad 300 studentów. Dziś absolwentów możemy liczyć  w tysiącach! Ze wszystkich jesteśmy równie dumni. Nie tylko doskonale radzą sobie na rynku pracy, w zmieniających się realiach, trudnych zawodach i wymagających sytuacjach. Przede wszystkim jednak są to osoby skupione na drugim człowieku, otwarte i kreatywne.

 

Co oferujemy?

Oferujemy studia I stopnia, II stopnia, podyplomowe, kursy oraz szkolenia otwarte i zamknięte
Na niektórych kierunkach prowadzimy kształcenie realizowane w formie studiów dualnych
Organizujemy wydarzenia naukowe i konferencje
Mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach pedagogika oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach
Posiadamy uprawnienia nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika
Nasza kadra to nauczyciele akademiccy (badawczy, badawczo-rozwojowi, dydaktyczni) i pracownicy administracyjni
Aktywnie uczestniczymy w życiu naukowym szkoły, miasta i całego regionu
Współpracujemy z organami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi i biznesowymi
Wspópracujemy z dużymi ośrodkami edukacyjnymi w ramach realizacji projektów badawczych i rozwojowych
Działalność uczelni sięga daleko poza jej mury, a wykładowcy aktywnie uczestniczą w życiu edukacyjnym Wrocławia
Zapraszamy nauczycieli do udziału w cyklu otwartych spotkań
W Biurze Karier znajdziesz oferty pracy, staży, praktyk czy wolontariatu