Edukacja dwujęzyczna jest szerokim i złożonym pojęciem, często interpretowanym na wiele sposobów. Dr Barbara Muszyńska, ekspertka z zakresu edukacji dwujęzycznej oraz projektowania programów kształcenia, współautorka książki Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL). Wprowadzenie, opowiada o zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym (CLIL), o zawiłościach związanych z definiowaniem i rozumieniem tego typu edukacji dwujęzycznej.

 

Podejście CLIL jest rekomendowane przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej!


Projekt Strefa Podcastów DSW współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, na podstawie umowy nr SONP/SN/513479/2021 z dnia 10.12.2021; kwota dofinansowania: 189 472,00 zł.


 

Zobacz także