Z rozmowy dra Szymona Makucha, opiekuna Studenckiego Koła Naukowego PLUM9 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, z Jagodą Piluch, kierującą grantem realizowanym przez koło w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” Ministerstwa Edukacji i Nauki, dowiemy się, w jaki sposób studenci DSW pracują nad przystosowaniem środowiska VR do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

 

Wady wzroku są częstym problemem dla osób, które chcą korzystać z wirtualnej rzeczywistości, stąd też badania realizowane na uczelni są szczególnie ważne, a fakt ten potwierdziło zdobycie rządowego finansowania.


Projekt Przystosowanie środowiska VR do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Studenckie Koła Naukowe tworzą innowację, na podstawie umowy nr SKN/SN/535092/2022 z dnia 04.04.2022; kwota dofinansowania: 26 800,00 zł.

 

Projekt Strefa Podcastów DSW współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, na podstawie umowy nr SONP/SN/513479/2021 z dnia 10.12.2021; kwota dofinansowania: 189 472,00 zł.


 

Zobacz także