25-lecie DSW!

Dolnośląska szkoła Wyższa już od pond 25 lat jest związana z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem.

 

Kształcimy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, Dolnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego. Założycielem uczelni był Regionalny Oddział Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, który wspólnie z grupą wrocławskich naukowców utworzył Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji TWP. Obecnie DSW jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem o ugruntowanej pozycji akademickiej i edukacyjnej w obszarze szkolnictwa wyższego, co roku kształcąc ponad 7000 studentów studiów wyższych i podyplomowych.


Od 17 lat DSW zajmuje pierwsze miejsce wśród dolnośląskich uczelni niepublicznych, według rankingu „Perspektyw”, 2022.

 

 

 

Wszystko rozpoczęło się w 1997 roku...

 

... kiedy to uczelnia zdobyła uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna. Od 1999 do oferty studiów dołączyły stosunki międzynarodowe oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a w 2001 ofertę wzbogaciły jednolite studia magisterskie oraz uzupełniające na kierunku pedagogika.

 

Jak dokładnie wyglądała historia rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej? Szczegóły przedstawia poniższa oś czasu.

 

Historia DSW

 

DSW miejscem dla Ciebie!

Obecnie DSW jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem o ugruntowanej pozycji akademickiej i edukacyjnej w obszarze szkolnictwa wyższego. Posiada ponad 30.000 absolwentów, a w 2022 roku liczba studentów i uczestników studiów podyplomowych przekroczyła 7000. W ofercie edukacyjnej DSW znajduje się 27 kierunków studiów licencjackich, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz ponad 90 kierunków studiów podyplomowych. Wśród nauczanych dziedzin znajdują się m.in: pedagogikapsychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, human resources, dziennikarstwo, geodezja i kartografia, dietetyka, kosmetologia, zarządzanie, informatyka, media kreatywne ... i wiele innych.

 

Co jeszcze warto wiedzieć o DSW?

 

DSW jest sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i Magna Charta Universitate. Studenci DSW otrzymują prestiżowe nagrody w konkursach Wrocławskiego Centrum Akademickiego, uczestniczą w pracach R+D na rzecz lokalnych pracodawców i społeczności. Uczelnia jest wydawcą czterech czasopism naukowych, prowadzi wydawnictwo, jest również liderem i partnerem konsorcjów badawczych finansowanych m.in. z NCN, NCBiR, Funduszy Norweskich i FRSE oraz od lat uczestniczy w programach wymiany akademickiej Erasmus+.
Obchody jubileuszu Uczelnia będą trwały od czerwca 2022 roku do czerwca 2023. Program wydarzeń obejmuje otwarte wydarzenia artystyczne, spotkania naukowe, seminaria i konferencje oraz szkolenia kompetencyjne i warsztaty organizowane dla mieszkańców Dolnego Śląska przez studentów i pracowników DSW.