25-lecie DSW!

Dolnośląska szkoła Wyższa już od 25 lat jest związana z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem.

 

Kształcimy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, Dolnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego. Założycielem uczelni był Regionalny Oddział Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, który wspólnie z grupą wrocławskich naukowców utworzył Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji TWP. Obecnie DSW jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem o ugruntowanej pozycji akademickiej i edukacyjnej w obszarze szkolnictwa wyższego, co roku kształcąc ponad 7000 studentów studiów wyższych i podyplomowych.


Od 17 lat DSW zajmuje pierwsze miejsce wśród dolnośląskich uczelni niepublicznych, według rankingu „Perspektyw”, 2022.

 

 

 

Wszystko rozpoczęło się w 1997 roku...

 

... kiedy to uczelnia zdobyła uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna. Od 1999 do oferty studiów dołączyły stosunki międzynarodowe oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a w 2001 ofertę wzbogaciły jednolite studia magisterskie oraz uzupełniające na kierunku pedagogika.

 

Jak dokładnie wyglądała historia rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej? Szczegóły przedstawia poniższa oś czasu.

 

Historia DSW

 

 

W roku jubileuszowym DSW, który rozpoczął się w czerwcu 2022, uczestniczymy i będziemy uczestniczyć w wielu wydarzeniach, o różnym charakterze i w różnych formach. Jest jeszcze jedna inicjatywa, do której gorąco zapraszam tych z Państwa, którzy znają Uczelnię od 25 lat i tych, którzy poznali ją kilka dni temu. Byłych i obecnych Pracowników i Współpracowników, Studentów, Doktorantów i Absolwentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


Pod hasłem „Pamiętanie to praktykowanie życia. Obrazy z 25 lat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej” zapraszam do wspólnego przedsięwzięcia przygotowania monografii o naszej Uczelni. To Państwo będziecie Autorami i Autorkami tej monografii. Pierwszy Rektor Uczelni prof. Robert Kwaśnica powtarzał, że DSW to ludzie. Dlatego to Państwa sposób widzenia Uczelni tworzy historię tej instytucji. Chciałabym, aby ta wspólna monografia w szczególny sposób zatroszczyła się o nasze wspomnienia związane z Dolnośląską Szkołą Wyższą. Wierzę, że będzie ona nie tylko sposobem na odtworzenie historii instytucji, ale głównie na tworzenie jej przyszłości.


Zapraszam do podzielenia się swoimi obrazami, refleksjami, artefaktami, opowieściami, o tym, co Państwo uznają za ważne dla 25 lat działalności Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Każdy Państwa wybór czasu, treści i formy „opowiedzenia” o DSW wzbogaci nasz wspólny projekt. Bardzo liczę na Państwa udział w tym przedsięwzięciu. Proszę o przesyłanie materiałów do końca grudnia 2022 roku na adres 25latDSW@dsw.edu.pl.

DSW miejscem dla Ciebie!

Obecnie DSW jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem o ugruntowanej pozycji akademickiej i edukacyjnej w obszarze szkolnictwa wyższego. Posiada ponad 30.000 absolwentów, a w 2022 roku liczba studentów i uczestników studiów podyplomowych przekroczyła 7000. W ofercie edukacyjnej DSW znajduje się 27 kierunków studiów licencjackich, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz ponad 90 kierunków studiów podyplomowych. Wśród nauczanych dziedzin znajdują się m.in: pedagogikapsychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, human resources, dziennikarstwo, geodezja i kartografia, dietetyka, kosmetologia, zarządzanie, informatyka, media kreatywne ... i wiele innych.

 

Co jeszcze warto wiedzieć o DSW?

 

DSW jest sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i Magna Charta Universitate. Studenci DSW otrzymują prestiżowe nagrody w konkursach Wrocławskiego Centrum Akademickiego, uczestniczą w pracach R+D na rzecz lokalnych pracodawców i społeczności. Uczelnia jest wydawcą czterech czasopism naukowych, prowadzi wydawnictwo, jest również liderem i partnerem konsorcjów badawczych finansowanych m.in. z NCN, NCBiR, Funduszy Norweskich i FRSE oraz od lat uczestniczy w programach wymiany akademickiej Erasmus+.
Obchody jubileuszu Uczelnia będą trwały od czerwca 2022 roku do czerwca 2023. Program wydarzeń obejmuje otwarte wydarzenia artystyczne, spotkania naukowe, seminaria i konferencje oraz szkolenia kompetencyjne i warsztaty organizowane dla mieszkańców Dolnego Śląska przez studentów i pracowników DSW.

Ramowe kalendarium roku 25-lecia

  • 26 czerwca 2022 | spektakl Teatru Akademickiego AULA "Kto mnie woła" oraz wernisaże:
    • Słowo-obraz-pomiędzy, kolaże cyfrowe autorstwa Studentów Kierunku Media kreatywne 
    • Dwoje poza horyzontem zdarzeń, wernisaż wystawy Autorów Agata Gwizd, Witold Owczarek

          Więcej informacji o wydarzeniu pod linkiem.

 

  •  27-28 czerwca 2022 | konferencja  (Nie)obecne dyskursy edukacyjne w postpandemicznym świecie z cyklu Jaka szkoła? Jaka edukacja?

           Więcej o wydarzeniu pod linkiem.

 


  • 19-20 września 2022 | spotkanie integracyjne dla pracowników Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
  • 21 października 2022 | Inauguracja roku akademickiego 2022/2023
  • maj 2023 | wydarzenie dla studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
  • czerwiec 2023 | spotkanie w ogrodach przy ul. Wagonowej 1