Debata akademicka i debata otwarta:

 „Czy Unia Europejska wspiera młodych na rynku pracy? Kto  decyduje o zakresie tego wsparcia?

Data: 3.06.2024r. godz. 13:30 
Miejsce: Uniwersytet Dolnośląski DSW, ul. Strzegomska 55, sala 111

 

Projekt „Młodzi w akcji” współfinansowany z środków Unii Europejskiej

Lider: Fundacja „Merkury”
Partner: Dolnośląscy Pracodawcy


Ramowy program debaty 

1.    Wprowadzenie do debaty – ekspert Dolnośląskich Pracodawców.

 •  o projekcie „Młodzi w akcji”,
 • platforma wspólnie.eu,
 • sytuacja młodych na rynku pracy – perspektywa – Unii Europejskiej – Polski – Dolnego Śląska – ekspert DWUP, 
 • przedawnienie panelistów.

2.    Znaczenia polityki UE dla młodych na rynku pracy.
3.    Polityka UE wspierająca młodych na rynku pracy.

 • główne programy i inicjatywy UE, takie jak Erasmus+, Youth Guarantee, Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Inicjatywa "Młodzież w działaniu", Europass itp.,
 • analiza celów i rezultatów tych programów.

4.    Wyzwania dla młodych na rynku pracy.

 • identyfikacja głównych wyzwań, takich jak bezrobocie młodzieży, brak doświadczenia zawodowego, trudności w dostępie do edukacji i szkoleń, a także problematyka mobilności zawodowej,
 • analiza przyczyn i skutków tych wyzwań w kontekście europejskim.

5.    Rozwiązania i perspektywy.

 • prezentacja innowacyjnych podejść i rozwiązań w polityce zatrudnienia młodych na rynku pracy,
 • dyskusja nad rolą sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu perspektyw dla młodych ludzi,
 • omówienie potencjalnych trendów i zmian w przyszłości.

6.    Podsumowanie i wnioski.

 • podsumowanie głównych tematów i dyskusji seminarium,
 • wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych działań i współpracy na rzecz poprawy sytuacji młodych na rynku pracy w kontekście UE.

7.    Podsumowanie debaty.

 

Zapisz się już teraz: Biorę udział

Czytaj więcej