26 czerwca 2024 opublikowany został Ranking uczelni niepublicznych „Perspektywy” 2024. Uniwersytet Dolnośląski DSW w zestawieniu najlepszych uczelni niepublicznych z Polski zajął 12. miejsce.

 

Przygotowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” ranking jest jednym z najbardziej rozbudowanych i transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Posiada międzynarodowy certyfikat jakości światowej organizacji twórców i analityków rankingów „IREG Approved”. Obejmuje uczelnie akademickie, niepubliczne i zawodowe, a jego Kapituła podczas oceny posiłkuje się takimi kryteriami, jak sukcesy absolwentów na rynku pracy, potencjał dydaktyczny, innowacyjność i współpracę z biznesem, prestiż uczelni, siłę naukową oraz umiędzynarodowienie studiów. Pod uwagę brany jest również praktyczny charakter prowadzonych studiów.

 

W klasyfikacji szkół wyższych niepublicznych nasza uczelnia jest najwyższym w klasyfikacji uniwersytetem z Dolnego Śląska.

 

Celem rankingu jest wsparcie kandydatów na studia w wyborze „uczelni marzeń” poprzez przybliżenie im atrybutów każdej z uczelni i możliwości, jakie im oferuje.  

Pełna lista rankingu uczelni niepublicznych znajduje się TUTAJ.

 

Czytaj więcej