Narodowe Centrum Nauki  przyznało środki finansowe w wysokości 406 380 złotych na realizację projektu badawczego pt. Żywa Biblioteka. Pedagogiczne studium przestrzeni spotkania z Innym, który realizować będzie Dolnośląska Szkoła Wyższa. Kierownikiem projektu będzie Pani dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW.
 

(dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW, Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej) 


Po raz kolejny Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzech flagowych konkursów – OPUS, PRELUDIUM BIS i SONATA. Naukowcy złożyli łącznie 4524 wnioski, które opiewały na kwotę ponad 3,2 mld zł. Eksperci skierowali do finansowania 809 projektów o wartości 667 745 974 zł. Finansowanie otrzymało średnio prawie 18% złożonych wniosków.

Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez początkujących naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspieranie mobilności młodych badaczy. 

Grant dla zespołu badawczego z DSW na projekt „Kruche awatary" Reprezentacje niepełnosprawności w grach dla dzieci i młodzieży w warstwie językowej, wizualnej, fabularnej i strukturalnej”

Wniosek złożony przez Dolnośląską Szkołę Wyższą na dofinansowanie projektu badawczego pt.  „Kruche awatary" Reprezentacje niepełnosprawności w grach dla dzieci i młodzieży w warstwie językowej, wizualnej, fabularnej i strukturalnej” uzyskał najwyższą liczbę punktów w module dotyczącym gier w Konkursie zorganizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zespół badawczy z DSW w składzie dr hab. Jan Stasieńko, prof. Krystina Madej, dr Agnieszka Dytman-Stasieńko i dr Adam Flamma przeprowadzi badania polegające na analizie kilkudziesięciu gier wideo i gier planszowych. 

dr hab. Jan Stasieńko 
 

Mają one na celu określenie stopnia stereotypowości prezentowanych w grach bohaterów z niepełnosprawnościami. Badacze skupią się na wizualnych kontekstach awatarów postaci oraz na ich wpływie na fabułę, mechanikę i warstwę językową gier. Badania określą także zakres dostępności gier z postaciami o wybranych formach niepełnosprawności fizycznej i kognitywnej dla różnorodnych grup odbiorczych wśród dzieci i młodzieży. Projekt rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku i zakończy zorganizowaną w październiku konferencją naukową połączoną z prezentacją dwujęzycznego raportu z badań.


Projekt Modelowa szkoła ćwiczeń doceniony i dofinansowany przez MEN


Projekt Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie, złożony przez DSW na początku roku w partnerstwie z Gminą Syców w odpowiedzi na konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej, został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie na realizację wszystkich zaplanowanych zadań.  Wkład merytoryczny przygotował zespół w składzie: prof. Magdalena Czubak-Koch, dr Barbara Muszyńska, dr Barbara Kutrowska i dr Agnieszka Zembrzuska.  

 


Dolnośląska Szkoła Wyższa w projekcie będzie pełniła w szkole ćwiczeń rolę ekspercką przez wsparcie metodyczne dla nauczycieli szkoły ćwiczeń i szkół współpracujących, organizację praktyk studenckich w szkołach ćwiczeń oraz organizację seminariów - wstępnego i końcowego - dla interesariuszy związanych ze szkołą ćwiczeń. Realizacja projektu ma się rozpocząć 1 lipca 2020.


Czytaj więcej