Przewodniczący Rady Akademickiej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ma zaszczyt poinformować o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Dolecińskiego.


Temat dysertacji:
Rola nowych mediów w stymulowaniu komunikacji wewnętrznej uczelni


Promotor:                        dr hab. Tomasz Hoffmann, prof. UŁ
Promotor pomocniczy:  dr Iwona Ładysz (DSW)
Recenzenci:                     prof. dr hab. Robert Wiszniowski (UWr)
                                          dr hab. Monika Kaczmarek Śliwińska (UW)


Obrona odbędzie się w formie zdalnej, przy użyciu aplikacji Microsoft Teams, 
w dniu 7 grudnia 2020 roku, o godzinie 14.30.
Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać na adres: maria.sikorska@dsw.edu.pl

 


Egzemplarz rozprawy znajduje się w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.
 

Czytaj więcej