Dr Barbara Muszyńska z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej wzięła udział w spotkaniu (07.01.2020-10.01.2020) w Kordobie dotyczącego realizacji projektu TEA_CUP w ramach programu ERASMUS +. 

 

TEACUP Project (TeacherCulturePluri) - głównym celem projektu TEACUP jest wypracowanie uniwersalnych modułów kształcenia, które wyposażą nauczycieli w materiały promujące wielojęzyczne i wielokulturowe podejście do nauczania języków obcych na poziomie uczelni wyższych. 
Projekt pt. Teacher Culture Pluri, w którego napisaniu uczestniczyła Dolnośląska Szkołą Wyższa, został pozytywnie oceniony i dofinansowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w Hiszpanii. 

 

Wygrany projekt został złożony w partnerstwie z Uniwersytetem w Kordobie (Hiszpania), który jest liderem projektu oraz Uniwersytetem w Oldenburgu (Niemcy), Uniwersytetem w Bremie, Tanárok Európai Egyesülete w Veszprem (Węgry), Texas Womans University w Denton (USA) oraz Delegacion Territorial de Education w Cordobie (Hiszpania).