Serdecznie zapraszam do udziału w  VIII edycji interdyscyplinarnej konferencji naukowej finansowanej ze środków Gminy Wrocław, pn.: Więzi, które chronią. Bezpieczne dzieciństwo, organizowanej przez Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" w partnerstwie z Dolnośląską Szkołą Wyższą.

 

TERMIN: 25 listopada 2022 r. 
MIEJSCE: Dolnośląska Szkoła Wyższa, AULA'


Celem konferencji jest pogłębianie, weryfikowanie i systematyzowanie wiedzy na temat przemocy, a także dyskusja dotycząca tych zagadnień.
Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych: pedagogów, psychologów, socjologów, psychiatrów oraz do praktyków: terapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, prawników, policjantów, lekarzy, osób pracujących   w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, a także do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę.


Więcej informacji oraz zapisy, dostępne są na stronie: www.evolutio.org.pl/aktualnosci
Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 20.11.2022 r.
Patronat naukowy: Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Program spotkania.


Konferencja organizowana jest w ramach realizacji zadania publicznego:
ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ pn.: „WROCŁAW BEZ PRZEMOCY 2022” finansowanego przez Gminę Wrocław
 

Czytaj więcej