"Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek", autorstwa Marzanny Pogorzelskiej (Instytut Językoznawstwa UO) i Pawła Rudnickiego (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) to publikacja, w której wybrzmiewa głos młodych ludzi doznających homofobicznej przemocy, ale też stawiających jej opór, świadomych i gotowych walczyć o swoje prawa.

W publikacji narracje poddano skrupulatnej analizie – językoznawczej, pedagogicznej i socjologicznej. W efekcie powstała monografia, w której opisano i zinterpretowano dyskurs edukacyjny dotyczący orientacji psychoseksualnej, praktyki przemocy i prześladowania oraz podejmowane przez młodych ludzi strategie przetrwania.

 

dr hab. Paweł Rudnicki
 

Autor i autorka ulokowali swoje analizy na tle społeczno-kulturowym, w którym funkcjonują osoby LGBT, wskazując na współzależność takich zjawisk jak homofobia, heteroseksizm i heteronormatywność.

Koncentracja na perspektywie uczniowskiej, interdyscyplinarność, ukazanie skomplikowanych mechanizmów tworzących homofobiczny klimat szkoły, ale także propozycje działań interwencyjnych to cechy publikacji, które sprawiają, że wykracza ona poza opis i interpretację sytuacji, stając się głosem na rzecz zmiany społecznej.

Czytaj więcej