Dolnośląska Szkoła Wyższa i europejskie stowarzyszenie ESREA - Life History and Biography Network były organizatorami międzynarodowej konferencji online "An Ecology of Life and Learning: Discourses, dialogue and diversity in biographical research".

 

W dniach 4-7 marca 2021 r. ponad pięćdziesięciu badaczy z 15 krajów i 3 kontynentów spotkało się, aby podjąć temat narracji biograficznych, opowiadania (storytelling), podmiotowości i intersubiektywności, a także pamięci w badaniu ludzkiego życia i doświadczeń związanych z uczeniem się. W konferencji brało udział wiele różnych grup badaczy, pochodzących z różnych kontekstów, społeczności językowych i o różnych zainteresowaniach.

 

Działanie i współdziałanie uczestników konferencji opierało się na uznaniu i celebracji różnorodności metod, podejść i epistemologii w badaniach nad edukacją i uczeniem się dorosłych. Konferencja stała się przestrzenią dla dialogu, refleksyjności i odkrywania, budowania opartej na zaufaniu współpracy między uczestnikami spotkania online.

 

Uczestnicy brali udział w sesjach plenarnych i grupowych oraz w warsztatach. Szczegółowe informacje o programie konferencji znajdują się na stronie konferencji https://lhbn2021.dsw.edu.pl/ , a recenzowana publikacja ukaże się do końca września 2021r.

Czytaj więcej