Już w środę odbędzie się setna, publiczna obrona pracy doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej!

 

Przewodniczący Rady Akademickiej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ma zaszczyt poinformować  o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agaty Gwizd-Leszczyńskiej.


Temat dysertacji:
Nieme dzieło i interpretacja. 
Kształcące znaczenie detalu architektonicznego w perspektywie pedagogiki miejsca


Promotor: dr hab. Maria Reut, prof. DSW
Promotor pomocniczy: dr Marcin Gołębniak
Recenzenci: dr hab. Martyna Pryszmont (UWr)
dr hab. Małgorzata Przanowska (UW)


Obrona odbędzie się w formie zdalnej, przy użyciu aplikacji Microsoft Teams, 
w dniu 12 stycznia 2022 roku, o godzinie 13.30.


Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać na adres: maria.sikorska@dsw.edu.pl
Egzemplarz rozprawy znajduje się w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.


Wiceprzewodniczący
Rady Akademickiej DSW
dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW

 

Setna doktorantka DSW p. Agata Gwizd-Leszczyńska i doktorantka nr 1 dr Rozalia LigusCzytaj więcej