Drodzy Studenci, Pracownicy, użytkownicy Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej, w trosce o waszą wygodę oraz utrudniony dostęp do zbiorów biblioteki,
stworzyliśmy bazę darmowych e-źródeł. Częstujcie się!

Polecane e-źródła dostępne w sieci

Wybrane bazy Open Access (dostępne nieodpłatnie w Internecie). Strony dostępu do czasopism Dolnośląskiej Szkoły Wyższej – OTWARTY DOSTĘP.

 

Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja
http://www.dsw.edu.pl/terazniejszosc-czlowiek-edukacja/


Czasopismo wydawane jest w otwartym modelu (ang. open access), co oznacza, że dostęp do
pełnych tekstów jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych nieodpłatnie, bez konieczności
logowania się na stronie.


Forum Oświatowe
https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo


Forum Oświatowe jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne
prace z pedagogiki i powiązanych z nią dziedzin humanistyki i nauk społecznych.
Czasopismo jest wydawane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą i Polskie Towarzystwo
Pedagogiczne.

 

Studia Poradoznawcze
https://studiaporadoznawcze.pl/ojs/index.php/sp


Czasopismo Studia Poradoznawcze wydawane jest w formie papierowej i elektronicznej, w
wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) jako jeden numer rocznie począwszy od roku
2012.


Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm


Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z
konferencji międzynarodowych MNiSW (z punktacją 20 pkt.) oraz jest beneficjentem
Programu Wsparcia Czasopism Naukowych.

 

Wydawnictwo Naukowe DSW
https://wydawnictwo.dsw.edu.pl/ 


Bogata oferta książek i czasopism. Studenci mogą korzystać z darmowych publikacji oraz
płatnych wersji dostępnych również jako e-book.

 

EBSCO (EBSCOhost)
http://search.ebscohost.com/


Serwis EBSCO to pakiet pełnotekstowych oraz abstraktowych baz danych z różnych dziedzin
wiedzy. Dostępny w Bibliotece oraz sieci lokalnej DSW. Studenci oraz pracownicy DSW
mają możliwość otrzymania hasła, które umożliwi korzystanie z serwisu z dowolnego
komputera poza naszą siecią. Należy w tym celu napisać do biblioteki: biblioteka@dsw.edu.pl


IBUK Libra
https://libra.ibuk.pl/


Jest to internetowa czytelnia z dostępem do pełnych wersji książek oraz czasopism. Serwis
należy do Wydawnictwa Naukowego PWN. W skład kolekcji wchodzą podręczniki
akademickie, książki naukowe oraz czasopisma z różnych dziedzin wiedzy, publikowane
przez wiodące wydawnictwa naukowe.
Pracownicy oraz studenci DSW, mogą otrzymać login oraz hasło, umożliwiające korzystanie
z serwisu w domu. Po podaniu w mailu do biblioteki@dsw.edu.pl numeru karty bibliotecznej
lub numeru ID studenta przesyłamy dane do logowania.

 

Science
https://www.sciencemag.org/


Czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of
Science. Jedno z najwyżej cenionych na świecie. Dostarcza wiedzy o najnowszych
odkryciach w zakresie nauk przyrodniczych.
W ramach licencji dostępny jest rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne od 1997 roku.


Repozytorium instytucjonalne DSW (oPUB)
https://opub.dsw.edu.pl/


Repozytorium oPUB zawiera publikacje i rozprawy naukowe pracowników i doktorantów
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Bazą kieruje Centrum Informacji Naukowej DSW.


Centrum Otwartej Nauki (CEON)
https://depot.ceon.pl/


Repozytorium CEON zawiera publikacje polskich naukowców: artykuły, doktoraty, książki,
materiały konferencyjne, raporty oraz inne. Bazę administruje ICM UW.


Directory of Open Access Books (DOAB)
https://www.doabooks.org/


Serwis DOAB oferuje dostęp do pełnych książek naukowych z całego świata. Biuro
zarządzające serwisem mieści się Lund University Libraries (Szwecja). Baza zawiera obecnie
ponad 800 publikacji z różnych dziedzin wiedzy.

 

DOAJ (Directory of Open Access Journals)
https://www.doaj.org/


Repozytorium dokumentów elektronicznych uczelni z całego świata. Zostało opracowane w
ramach projektu OpenDOAR przez Uniwersytet w Nottingham (UK) oraz Uniwersytet w
Lund (Szwecja).Wyniki wyszukiwania prezentowane są w postaci pełnych tekstów
podręczników, prezentacji multimedialnych, notatek odręcznych, streszczeń artykułów czy
jedynie rekordów egzemplarza.


Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) - "lista regensburska"
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj


Kolekcja naukowych czasopism elektronicznych. Ok. 50 % z nich dostępna jest bezpłatnie w Internecie


OAIster
https://oaister.worldcat.org/


Katalog umożliwiający przeszukiwanie zawartości milionów publikacji zamieszczonych
w repozytoriach naukowych na całym świecie (przeszukuje te repozytoria, które spełniają
określone kryteria w zakresie standaryzacji metadanych oraz zarejestrowane są w serwisie
OAIster). Baza obejmuje publikacje z różnych dziedzin wiedzy.


Open J-Gate
https://jgateplus.com/search/footer-html/AboutUs.jsp


Baza indeksuje informacje o czasopismach elektronicznych Open Access z całego świata.
Aktualnie obejmuje ok. 7 tys. tytułów.


Otwórz Książkę

http://otworzksiazke.pl/


Serwis oferujący dostęp do współczesnych książek naukowych w postaci elektronicznej.
Repozytorium powstało w wyniku projektu "Otwórz książkę", prowadzonego przez
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach
programów Creative Commons Polska oraz Biblioteka Wirtualna Nauki.


Education and Learning of Adults
http://www.rela.ep.liu.se/


"RELA - The European Journal for Research on the Education and Learning of Adults" to
czasopismo naukowe poświęcone edukacji osób dorosłych.

 

CEEOL - The Central and Eastern European Online Library
https://www.ceeol.com


Baza zapewnia dostęp do czasopism naukowych i e-booków z zakresu nauk humanistycznych
i społecznych, dotyczących zagadnień związanych z Europą Środkową, Wschodnią i
Południowo-Wschodnią. Można tu znaleźć ponad 2200 tytułów czasopism i 3600 e-booków -
część dokumentów dostępna w Open Access, część odpłatnie (od 2 do 10 Euro) w wersji
pełnotekstowej w formacie PDF.
To prosty, bezpłatny proces rejestracji i możliwość utworzenia prywatnego konta
użytkownika bez powiązania z instytucją (Biblioteka DSW niestety nie ma wykupionej
licencji).
CEEOL obejmuje następujące dziedziny: filologia, lingwistyka, literaturoznawstwo, polityka,
administracja publiczna, historia, judaika, kultura i społeczeństwo, socjologia, nauki
społeczne, teoria gender, ekonomia i prawo, filozofia, teologia, religia, antropologia, folklor,
sztuka, filmoznawstwo i teatroznawstwo.


CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
http://cejsh.icm.edu.pl


Ogromna baza czasopism, zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów ukazujących
się czeskich, węgierskich, polskich i słowackich czasopismach naukowych. Wybrane
czasopisma w otwartym dostępie jako pełnotekstowe pliki PDF
Obejmuje następujące dziedziny: antropologia, archeologia, architektura, sztuka, literatura,
ekonomia, edukacja, etnologia, historia, prawo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
filozofia, nauki polityczne, psychologia, naukoznawstwo, socjologia, teologia.


DOAJ - Directory of Open Access Journals
https://doaj.org/


Baza udostępnia informacje o czasopismach w otwartym dostępie, indeksuje ponad 14000
tytułów czasopism, w ok. 11000 tytułów baza umożliwia przeszukiwanie na poziomie
artykułu.


JSTOR
http://www.jstor.org/


Biblioteka cyfrowa umożliwiająca dostęp do ponad 12 milionów artykułów w czasopismach
naukowych i książek w 75 dyscyplinach. Część publikacji w otwartym dostępie.

 

JSTOR - program Register & Read
https://www.jstor.org/


Archiwum czasopism JSTOR uruchomiło program Register & Read. W ramach programu
zalogowani użytkownicy mają bezpłatny dostęp do wybranych czasopism (lista). Mogą
zapoznać się bezpłatnie z treścią trzech artykułów (dostęp do kolejnych, odblokowywany jest
po 13 dniach).


ERIC (Education Resources Information Center)
http://www.eric.ed.gov


Tematyka: szkolnictwo, edukacja, nauki społeczne.
Baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA
Ponad 1,6 miliona opisów bibliograficznych; linki do blisko 750.000 pełnotekstowych
dokumentów i archiwów od 1966 r., m.in.: Chronicle of Higher Education, Innovations in
Education & Teaching International, School Planning & Management, British Journal of
Educational Technology, Education Statistics Quaterly.

 

Czasopisma dostępne w formie elektronicznej (pełnotekstowe archiwa):

Biblioteka

Biblioteka działa w ograniczonym zakresie. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Tel.: +71 356 15 02, +71 356 15 06

E-mail: biblioteka@dsw.edu.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 09:00-14:00
wtorek: 09:00-14:00
środa: 09:00-14:00
czwartek: 09:00-14:00
sobota: 09:00-14:00
niedziela: 09:00-14:00