Czego się dowiesz?

Psychologia wciąż jest jednym z kierunków najchętniej wybieranych przez maturzystów – zwłaszcza, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych psychologów nieustannie rośnie. Czego może spodziewać się na studiach psychologicznych przyszły student i co powinien wiedzieć jeszcze przed rozpoczęciem nauki?

Jakie predyspozycje powinni mieć przyszli studenci kierunku Psychologia?

Na studia psychologiczne najczęściej decydują się osoby cierpliwe, otwarte na doświadczenia drugiej osoby, a także komunikatywne i wykazujące ogromną empatię w stosunku do innych. Warto pamiętać, że od studentów (i pracujących w zawodzie absolwentów) wymagana jest chęć zrozumienia drugiej osoby i jej sytuacji. Jest to więc kierunek dla osób empatycznych i lubiących pracę z ludźmi.  Z tego względu osoby, które nie lubią pracy z ludźmi, powinny rozważyć wybór innego kierunku.

Studia jednolite magisterskie lub studia I i II stopnia

Studia psychologiczne mogą być prowadzone albo w ramach 5-letnich jednolitych studiów magisterskich (umożliwiających zdobycie kwalifikacji psychologa) albo – w ramach 3-letnich studiów licencjackich lub 2-letnich studiów magisterskich uzupełniających. W przypadku krótszych studiów (3- i 2-letnich) studenci mogą wykorzystać zdobytą wiedzę np. w działach HR korporacji czy w różnych ośrodkach szkoleniowych.

Czego można się nauczyć na studiach psychologicznych?

Wielu przyszłych studentów psychologii ciekawi, czego będą mogli nauczyć się na studiach. Swoją naukę rozpoczną m.in. od wstępu do psychologii, by przejść później do metodologii badań psychologicznych, poznawania biologicznych mechanizmów zachowania czy wpływu zjawisk psychologicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem.  

 

Warto pamiętać, że to, czego student nauczy się na studiach psychologicznych, w dużej mierze zależy również od tego, jaką specjalność wybierze. Na 5-letniej Psychologii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej może wybrać jedną z trzech. Są to:

  • Psychologia kliniczna i zdrowia,
  • Psychologia sądowa,
  • Psychologia zarządzania i biznesu.  

 

Na przykład studenci na specjalności Psychologia kliniczna i zdrowia uczą się analizować, diagnozować i interpretować procesy i mechanizmy rządzące zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka. Oprócz tego dowiadują się, jak diagnozować i prowadzić terapię wybranych zaburzeń psychicznych, czy jak rozróżniać i rozumieć poszczególne podejścia i techniki stosowane w psychoterapii.  

 

Z kolei studenci specjalności Psychologia sądowa (oprócz zagadnień wspólnych dla wszystkich specjalności) poznają m.in. zakres zadań psychologa sądowego, uczą się diagnozowania środowiska rodzinnego, zasad sporządzania opinii sądowych, prowadzenia mediacji, interwencji czy sposobów i zasad udzielania wsparcia psychologicznego ofiarom przestępstw.  

 

Studenci specjalności Psychologia zarządzania i biznesu poznają natomiast dodatkowo zagadnienia z zakresu psychologii marketingu, reklamy i PR, a także uczą się m.in. analizować procesy psychologiczne mające wpływ na zachowanie pracowników, dowiadują się jak stosować techniki pomagające opanować stres i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, czy jak przeprowadzać skuteczne interwencje mające na celu twórcze rozwiązywanie problemów występujących w firmie.  

 

Co ważne, studia psychologiczne są w dużej mierze – wbrew pozorom – studiami nastawionymi na praktykę. Studenci rozwijają podczas zajęć i warsztatów własne umiejętności pracy z ludźmi – w oparciu o budowanie relacji. Warto też zaznaczyć, że przedmioty specjalnościowe są aż w 90 proc. prowadzone w formie interaktywnej – co szczególnie sprzyja nie tylko zapamiętywaniu, ale właśnie też ćwiczeniu nowych umiejętności. 

Psychologia z wieloma atrakcyjnymi specjalnościami

Sprawdź studia jednolite magisterskie

Perspektywy zawodowe dla absolwentów studiów psychologicznych

Absolwenci 5-letnich jednolitych studiów magisterskich (zwłaszcza na specjalności Psychologia kliniczna i zdrowia) mogą pracować zarówno w poradniach specjalistycznych, jak i placówkach opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, w centrach interwencji kryzysowej, w instytucjach pomocy i opieki społecznej czy przychodniach i klinikach psychiatrycznych. Warto też pamiętać, że absolwenci studiów psychologicznych mogą kontynuować naukę w szkole psychoterapii – jeśli chcą pracować w zawodzie psychoterapeuty.

Z kolei absolwenci studiów psychologicznych na specjalności Psychologia sądowa mogą znaleźć zatrudnienie m.in. również w policji, wojsku, więziennictwie, ośrodkach kuratorskich, zakładach poprawczych czy agencjach i firmach przeprowadzających diagnozę sądową. Absolwenci specjalności Psychologia zarządzania i biznesu mogą natomiast z powodzeniem szukać pracy w firmach i agencjach zajmujących się marketingiem, PR, w agencjach rekrutacyjnych czy konsultingowych.

Kolejna dobra wiadomość dla przyszłych i obecnych studentów Psychologii jest taka, że popyt na ich usługi będzie w następnych latach stale rósł – coraz więcej osób prywatnych i firm decyduje się na korzystanie z porad i wsparcia psychologów. Studia psychologiczne w DSW umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w tym zawodzie.

Zobacz więcej

Jeśli interesują Cię inne porady, zobacz spis wszystkich artykułów.

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW, wybierz odpowiedni produkt: