Warsztaty dla szkół średnich z Uniwersytetem Dolnośląskim DSW

Zapraszamy do poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności miękkich wśród uczniów szkół średnich. Realizujemy ją m.in. poprzez organizowanie bezpłatnych spotkań i warsztatów dla młodzieży, które mogą odbyć się na terenie Państwa szkoły, w pracowniach na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW oraz w trybie online.


Zawartość merytoryczna poszczególnych warsztatów przygotowana jest przez naszych wykładowców, studentów, psychologów, profesjonalnych coachów i trenerów, którzy mają doświadczenie w pracy nie tylko z młodzieżą. Państwa uczniom tę wiedzę przekażą w czasie spotkania nasi wykładowcy oraz studenci i absolwenci, którzy tworzą tzw. Załogę Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW i są do tego wyjątkowego zadania świetnie przygotowywani. 

 

Uwaga! Warsztaty przeznaczone są dla klas maturalnych i przed maturalnych (3-4 klasa licea, 4-5 klasa technika)

 

 

Jeśli chcą Państwo umówić wizytę w swojej szkole lub wykład w siedzibie Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji:


ul. Strzegomska 55, pok. nr 14
53-611 Wrocław
tel.: 728 971 989
e-mail: warsztaty@dsw.edu.pl

Co otrzymujesz?

 • Warsztaty przygotowane w oparciu o zasady kształcenia kluczowych kompetencji dla uczniów szkół średnich.
 • Spotkania w atrakcyjnej, interdyscyplinarnej formie.
 •  Warsztaty przeprowadzone przez profesjonalnie przeszkolonych z tego zakresu wykładowców, pracowników oraz studentów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

Warsztat: Tworzenie relacji: w szkole i w domu

Celem warsztatu jest: 

 • Zapoznanie się z definicją miłości i jej rodzajami.

 • Odpowiedzenie na pytanie: czym są relacje i jak one wpływają na funkcjonowanie człowieka.  

 • Zrozumienie, dlaczego ważne jest, dbać o relacje z samym sobą.  

 • Zrozumienie, dlaczego warto dbać o swoje potrzeby, aby moc tworzyć relacje ze sobą lub z innymi. 

Warsztat: "O emocjach"

Celem warsztatu jest: 

 • Zrozumienie: czym są emocje, jaka jest różnica między emocjami, a nastrojem.

 • Odpowiedzenie na pytanie: czy istnieją „złe” emocje?  

 • Rozpoznawanie prawidłowo odczuwane emocje, biorąc pod uwagę sygnały z ciała i czynniki z zewnątrz. 

 • Nauka komunikacji o swoich emocjach i potrzebach.

Warsztat: Uzależnienia

Cel warsztatów:  

 • Podjęcie z uczniami rozmowy na temat środków uzależniających i ich wpływu na osoby uzależnione.
 • Uświadomienie uczniom ich własnych postaw wobec środków uzależniających. 
 • Wskazywanie na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń jakie wynikają z uzależnienia. 
 • Kształtowanie postawy asertywności.  

Warsztat: Jak zdać maturę i nie zwariować?

Na warsztacie dowiesz się: 

 •  Jak organizować sobie naukę , aby wiedza skuteczniej wchodziła do głowy? 
 • Jak opanować stres przedmaturalny? - proste techniki radzenia sobie ze stresem. 

Warsztat ma na celu wzbogacić wiedzę w zakresie umiejętności zarządzania czasem i przestrzenią do nauki. Młodzież pozna skuteczne techniki uczenia się i zapamiętywania, a także sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami związanymi z egzaminem maturalnym.

Warsztat: Stres – jak sobie z nim radzić w szkole?

Na warsztacie:

 • Dowiesz się czym jest stres i skąd się bierze?
 • Poznasz własne źródła napięcia. 
 • Poznasz skuteczne metody radzenia sobie w sytuacjach stresogennych.
 • Dowiesz się w jaki sposób świadomie zarządzać stresem, aby osiągać swoje cele.

 

Warsztaty mają na celu rozwijać umiejętności rozpoznawania i odpowiedniego reagowania na myśli, emocje oraz sygnały płynące z ciała, w sposób, który pozwala na świadome kierowanie swoją postawą i zachowaniem. 

Warsztat: Digital Dreamers

Spotkanie z kierunkiem informatyka.

 • Wprowadzenie do wyboru dróg w zawodzie informatyka.  
 • Dopasuj kierunek i specjalność do swojego charakteru. 
 • Dowiedz się jakie masz perspektywy po ukończeniu studiów informatycznych. 
 • Czy warto iść na studia magisterskie informatyczne czy lepiej wybrać inny kierunek? 

Warsztat: Trening asertywności

Asertywność i komunikacja bez przemocy. Na początku warsztatu odbędzie się burza mózgów na temat pojęcia asertywności. Uczniowie będą mogli swobodnie mówić o swoich skojarzeniach i zapisywać je na tablicy w postaci mapy myśli. Następnie wyjaśnimy to pojęcie. Pokażemy, jaka jest różnica pomiędzy zachowaniem asertywnym, a agresywnym i biernym. W tym celu zostaną przygotowane scenariusze z różnymi sytuacjami, by na przykładach przedstawić uczniom różne rodzaje zachowań. Wspólnie z  postaramy się odpowiedzieć na pytania, dlaczego tak trudno jest być asertywnym, jak można ćwiczyć asertywność i dlaczego jest to ważne? Poruszymy także temat gaslightingu, manipulacji oraz presji grupowej. W dodatku chcemy podarować każdemu uczniowi listę uniwersalnych i przykładowych wypowiedzi asertywnych, z których mogą korzystać na co dzień. W trakcie warsztatu damy dużo przestrzeni na myśli uczniów i rozmowę z nimi. Na warsztatach zostaną również przeprowadzone ciekawe ćwiczenia, by pomóc uczniom jak najlepiej zrozumieć temat spotkania i jak najwięcej treści zapamiętać. 

Warsztat: Wpływ stresu na życie oraz sposoby radzenia sobie z nim na podstawie techniki relaksacyjnej Jacobsona

Stres towarzyszy człowiekowi w wielu sytuacjach. Może powodować między innymi bezsenność, obniżoną odporność czy nawet zawał serca. Istnieje wiele sposobów radzenia sobie z nim, między innymi techniki relaksacyjne. Jednym z takich treningów mentalnych jest technika relaksacyjna Jacobsona, która ma wysoką skuteczność. Na warsztacie uczniowie dowiedzą się jak z niej korzystać w stresujących sytuacjach w szkole oraz życiu prywatnym. 

Warsztat: Czym jest agresja i jak ją ograniczać? 

Jak rozumieć zachowania agresywne, oraz w jaki sposób możemy sobie z nimi radzić?  

Cel warsztatu: przedstawienie oraz uświadomienie uczestnikom warsztatu, czym jest agresja, autoagresja oraz zachowania agresywne. Warsztat ma na celu wykazać zależności związane z agresją, jak i wprowadzić w osobie mechanizm, który pozwoli określić w jaki sposób możesz sobie SAM/A skutecznie poradzić z agresją. 

  

Specyfika i forma przeprowadzenia warsztatu: 

Warsztat będzie przeprowadzony głównie w formie dyskusji otwartej; składać się będzie z przestrzeni do zadawania pytań przez uczestników oraz na wykonywaniu przygotowanych ćwiczeń, jak i z części wykładowej, która będzie zbiorem najważniejszych i najbardziej kluczowych informacji dotyczących tematu agresji, tzw. Wiedza zamknięta w pigułce. 

 

Warsztat: Dieta dla zdrowej skóry

Na warsztacie zostaną poruszone tematy trądziku młodzieńczego. Omówienie powiązania pomiędzy dietą, a trądzikiem. Produkty przeciwskazane, na jakie produkty zwracać uwagę w diecie, ogólne zalecenia dla zdrowej skóry. Przykładowe posiłki, układanie zdrowego lunchboxa do szkoły.  

Warsztat: Dieta w sporcie amatorskim

Na warsztacie odpowiemy na pytania takie jak: 

 • Jakie ma znaczenie energia w diecie?
 • Jaką rolę pełni białko?
 • Jak dopasować dietę do rodzaju aktywności fizycznej?
 • Jak powinny wyglądać  przykładowe posiłki przed i po treningu?

Porozmawiamy również o zaleceniach dietetyka i suplementacji witamin. 

 

Warsztat: Sztuka wystąpień publicznych

To fascynujące spotkanie, które pozwala uczestnikom odkryć tajniki skutecznego i porywającego wystąpienia przed publicznością. Podczas tych warsztatów słuchaczy otrzymają umiejętności związane z ekspresją ciała, głosu oraz kreacją scenicznej obecności. Skupimy się nie tylko na technikach mówienia, ale także na budowaniu autentycznego kontaktu z widzami. Poprzez interaktywne ćwiczenia i praktyczne scenariusze, uczestnicy zdobywają pewność siebie i umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach publicznych. Warsztaty te nie tylko rozwijają umiejętności retoryczne, ale także pomagają odkryć własny unikalny styl prezentacji, co sprawia, że są one niezapomnianym doświadczeniem dla każdego, kto pragnie doskonalić swoje umiejętności występowania przed publicznością. 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Uniwersytet Dolnośląski DSW to uczelnia pełna nietuzinkowych profesjonalistów, którzy są otwarci na dyskusje i tworzą wspólnotę ze studentami.
Z uwagi na warsztatowy charakter prezentacji, spotkania wymagają zaangażowania uczestników.
Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, żeby realizowany program spełnił swoje cele i przyczynił się do rozwoju Państwa uczniów. Każdy z warsztatów trwa max 45 min godzinę lekcyjną.