Nierówności dochodowe i zjawisko ubóstwa na świecie prowadzą do pytania, dlaczego niektóre kraje mają mniejsze możliwości rozwoju gospodarczego? Czym zajmuje się ekonomia rozwoju? W jaki sposób na rozwój gospodarczy wpływa wzrost populacji lub dostępność surowców? Jakie znaczenie ma inwestycja w kapitał ludzki?

 

Posłuchaj podcastu dr Tomasza Matrasa – doktora w dziedzinie nauk społecznych, wykładowcy akademickiego oraz autora wielu publikacji, opracowań oraz raportów eksperckich i poznaj tajniki ekonomii rozwoju.


Projekt Strefa Podcastów DSW współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, na podstawie umowy nr SONP/SN/513479/2021 z dnia 10.12.2021; kwota dofinansowania: 189 472,00 zł.


 

Zobacz także