College of Social Communication and Media Studies

Programme Manager for Journalism and Social Communication
dr Piotr Para

e-mail: piotr.para@dsw.edu.pl

 

dr hab. Beata Borowicz-Sierocka, prof. DSW
dr hab. Agnieszka Węglińska, prof. DSW
dr Justyna Harbanowicz
dr Agnieszka Janiak
dr Dariusz Lechański
dr Szymon Nożyński
dr Andrzej Ostrowski
dr Michał Otrocki
dr Marek Zimnak
mgr Leszek Budrewicz
mgr Wiesław Gałązka

 
Programme Manager for Creative Media: Game Design, Animation, Special Effects
dr Adam Flamma

e-mail: adam.flamma@dsw.edu.pl

Programme Manager for Creative Media: Game and Animation Design 
dr Szymon Makuch 

e-mail: szymon.makuch@dsw.edu.pl

 

dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW
dr Agnieszka Dytman-Stasieńko
mgr Maciej Jaroszewicz 
mgr Ziemowit Poniewierski
mgr Patryk Scelina


Programme Manager for Media Design and Image Marketing
mgr Joanna Śmietanka

e-mail: joanna.smietanka@dsw.edu.pl 


dr Michał Otrocki