College of Pedagogical Studies

Programme Manager for Pedagogy
dr Karolina Reinhard

e-mail: karolina.reinhard@dsw.edu.pl 


prof. zw. dr hab. Piotr Dehnel
dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW
dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW
dr hab. Tomasz Zarębski, prof. DSW
dr Magdalena Czubak-Koch, prof. DSW
dr Anna Bilon- Piórko
dr Michał Gusin
dr Marcin Starnawski
 

Programme Manager for Pre-School and Early School Education
dr Agnieszka Zembrzuska

e-mail: agnieszka.zembrzuska@dsw.edu.pl

 

dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW
dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. DSW
dr Katarzyna Gawlicz
dr Małgorzata Mikołajczak-Woźniak
dr Barbara Muszyńska
dr Joanna Mysiakowska

 
Programme Manager for Social Work
mgr Sławomir Brdęk

e-mail: slawomir.brdek@dsw.edu.pl

 

dr hab. Alicja Czerkawska, prof. DSW
dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW
dr hab. Elżbieta Siarkiewicz, prof. DSW
dr Joanna Kłodkowska
dr Aneta Słowik

 
Programme Manager for Special Education
dr Małgorzata Oleniacz, prof. DSW

e-mail: malgorzata.oleniacz@dsw.edu.pl

 

prof. zw. dr hab. Adam Zych
dr hab. Marek Heine, prof. DSW
dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. DSW
dr Bożena Bartosik
dr Dariusz Rutkowski
mgr Agnieszka Sekułowicz
dr Agnieszka Szymajda

 

Programme Manager for Modern Arts-Design Now!
dr Anita Szprych

e-mail: anita.szprych@dsw.edu.pl

 

dr hab. Michał Kruszelnicki, prof. DSW
dr hab. Maria Reut, prof. DSW
dr hab. Lotar Rasiński, prof. DSW
dr Marcin Gołębniak

 

Programme Manager for Human Resources and Coaching

dr Agnieszka Piasecka-Robak
e-mail: agnieszka.piasecka-robak@dsw.edu.pl 


dr hab. Bożena Wojtasik, prof. DSW
dr Joanna Minta, prof. DSW