Z przyjemnością ogłaszamy otwarcie kolejnej edycji konkursu stypendialnego Rektora "Ambasador DSW"!

 

Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego.

 

Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.

 

Udział w konkursie wymaga złożenia przez kandydata w Biurze Dziekana wniosku zgłoszeniowego w terminie do 30.07.2022. Działalność studenta opisana we wniosku musi być udokumentowana, a zaangażowanie w działania na rzecz Uczelni poświadczone przez pracownika DSW.

 

Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.

 

Regulamin przyznawania stypendium Rektora „Ambasador DSW”

 

Czytaj więcej