Academic staff conducting doctoral seminars for ULS doctoral students

 • Prof. dr hab. Piotr Dehnel (filozofia edukacji)
 • Prof. dr hab. Adam Zych (geragogika)
 • dr hab. Marek Heine, prof. DSW (pedagogika resocjalizacyjna)
 • dr hab. Joanna Kruk-Lasocka, prof. DSW (pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika)
 • dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW (andragogika)
 • dr hab. Piotr Mikiewicz
 • dr hab. Lotar Rasiński, prof. DSW (filozofia)
 • dr hab. Maria Reut, prof. DSW (filozofia hermeneutyczna, filozofia kultury)
 • dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW
 • dr hab. Elżbieta Siarkiewicz, prof. DSW (pedagogika, poradoznawstwo)
 • dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW
 • dr hab. Agnieszka Wilczyńska, prof. DSW
 • dr hab. Bożena Wojtasik, prof. DSW (pedagogika ogólna, pedagogika społeczna)
 • dr hab. Tomasz Zarębski, prof. DSW (filozofia)
 • dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. DSW (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, socjografia dzieciństwa)